Delegatura OIL w Słupsku zwraca się do wszystkich swoich członków parających się poezją o wzięcie udziału w II EDYCJI KONKURSU: „O srebrny laur poezji”. Zdobywca pierwszej nagrody zostanie uhonorowany nagrodą w postaci „srebrnego lauru poezji”. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe. Przewidujemy również zorganizowanie Wieczoru Literackiego, w czasie którego uczestnicy konkursu będą mieli okazję czytać swoje utwory. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do udziału.
Regulamin Konkursu Poetyckiego pod patronatem Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

Celem konkursu jest zaktywizowanie piszących lekarzy do publikacji swoich utworów.
W konkursie mogą brać udział lekarze – członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku – niezależnie od wieku i specjalizacji.
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie trzech utworów poetyckich w trzech odbitkach; każdy powinien być zaopatrzony w „godło”.
Do przesłanych utworów należy dołączyć zaklejoną kopertę opisaną „godłem”, zawierającą dane o autorze (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon).
Komisja konkursowa nie zwraca prac przesłanych na konkurs.
Korespondencja niespełniająca wymagań regulaminowych nie będzie przyjęta bez powiadomienia o tym autora.
Wiersze będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez Delegaturę Słupską Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na łamach „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” w terminie 3 miesięcy.
Przewiduje się również wydanie nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie utworów w „Pomorskim Magazynie Lekarskim”.

Prace należy nadesłać do 30 czerwca 2016 roku na adres: Delegatura Słupska Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 76-200 Słupsk, ul. Moniuszki 7/1, z dopiskiem na kopercie „KONKURS POETYCKI”

Możliwość komentowania została wyłączona.