Specyfikacja leczenia endodontycznego u dzieci

sobota, 6 październik 2018, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

. Leczenie endodontyczne zębów mlecznych

przyżyciowe metody leczenia

 • pośrednie pokrycie miazgi
 • bezpośrednie pokrycie miazgi
 • całkowita amputacja przyżyciowa
 • metody mortalne
 1. Leczenie endodontyczne zębów stałych niedojrzałych:
 • przyżyciowe metody leczenia
 • pośrednie pokrycie miazgi (step wise excavation)
 • bezpośrednie pokrycie miazgi
 • częściowa amputacja przyżyciowa
 • leczenie moralne
 • tradycyjna apeksyfikacja z zastosowaniem wodorotlenku wapnia
 • apeksyfikacja jednoetapowa
 • rewaskularyzacja