Specyfikacja leczenia endodontycznego u dzieci

sobota, 6 paź 2018, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  . Leczenie endodontyczne zębów mlecznych

  przyżyciowe metody leczenia

  • pośrednie pokrycie miazgi
  • bezpośrednie pokrycie miazgi
  • całkowita amputacja przyżyciowa
  • metody mortalne
  1. Leczenie endodontyczne zębów stałych niedojrzałych:
  • przyżyciowe metody leczenia
  • pośrednie pokrycie miazgi (step wise excavation)
  • bezpośrednie pokrycie miazgi
  • częściowa amputacja przyżyciowa
  • leczenie moralne
  • tradycyjna apeksyfikacja z zastosowaniem wodorotlenku wapnia
  • apeksyfikacja jednoetapowa
  • rewaskularyzacja