Psychologiczne techniki rozwijania własnych zasobów poznawczych i emocjonalnych- brak miejsc

sobota, 1 grudzień 2018, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Prowadzącymgr Małgorzata Moczulska
Punkty6

Program szkolenia:
a) zasoby poznawcze i emocjonalne a poczucie satysfakcji z pracy,
b) rozwijanie zasobów poznawczych,
– wpływ procesów myślowych na procesy emocjonalne i odwrotnie: wpływ emocji na spostrzeganie, pamięć i myślenie,
– wykorzystanie technik myślowych w oszczędzaniu własnych zasobów emocjonalnych,
c) praca emocjonalna lekarza: technika płytka i głęboka,
– zastosowanie technik pracy emocjonalnej w sytuacji przeciążenia pracą, kontaktu z pacjentem o postawie agresywnej, w konfliktach,
d) zasady przeciwdziałania wypaleniu sił,
– trzy obszary działań profilaktycznych.