Psychologiczne techniki rozwijania własnych zasobów poznawczych i emocjonalnych – szkolenie dla lekarzy

sobota, 3 marzec 2018, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Prowadzącymgr Małgorzata Moczulska
Punkty6

Program szkolenia:

  1. a) zasoby poznawcze i emocjonalne a poczucie satysfakcji z pracy,
  2. b) rozwijanie zasobów poznawczych,

– wpływ procesów myślowych na procesy emocjonalne i odwrotnie: wpływ emocji na spostrzeganie, pamięć i myślenie,

– wykorzystanie technik myślowych w oszczędzaniu własnych zasobów emocjonalnych,

  1. c) praca emocjonalna lekarza: technika płytka i głęboka,

– zastosowanie technik pracy emocjonalnej w sytuacji przeciążenia pracą, kontaktu z pacjentem o postawie agresywnej, w konfliktach,

  1. d) zasady przeciwdziałania wypaleniu sił,

– trzy obszary działań profilaktycznych.