Psychologiczne techniki rozwijania własnych zasobów poznawczych i emocjonalnych- BRAK MIEJSC

sobota, 2 lt. 2019, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Prowadzącymgr Małgorzata Moczulska
Punkty6

Program szkolenia:

a) zasoby poznawcze i emocjonalne a poczucie satysfakcji z pracy,

b) rozwijanie zasobów poznawczych,

– wpływ procesów myślowych na procesy emocjonalne i odwrotnie: wpływ emocji na spostrzeganie, pamięć i myślenie,

– wykorzystanie technik myślowych w oszczędzaniu własnych zasobów emocjonalnych,

c) praca emocjonalna lekarza: technika płytka i głęboka,

– zastosowanie technik pracy emocjonalnej w sytuacji przeciążenia pracą, kontaktu z pacjentem o postawie agresywnej, w konfliktach,

d) zasady przeciwdziałania wypaleniu sił,

– trzy obszary działań profilaktycznych.