PRACA Z PACJENTEM W PRAKTYCE LEKARSKIEJ W UJĘCIU PSYCHOLOGICZNYM- warsztaty w ELBLĄGU-ODWOŁANE

sobota, 29 lut 2020, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  ProwadzącyKatarzyna Milska
  Punkty6

  SZKOLENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE Z POWODU ZBYT MAŁEJ LICZBY CHĘTNYCH.

  Konieczne są zapisy na szkolenie.W przypadku zbyt małej ilości chętnych szkolenie zostanie odwołane.

  Zapisy do 23.02.2020 przyjmuje Delegatura w Elblągu 55 2353925 lub e-mail:oilel@oilgdansk.pl

  Wykładowca: mgr Katarzyna Milska

  Czas trwania: 6 godz.

  Program szkolenia:

  • Komunikacja werbalna z pacjentem oraz jego bliskimi:

  -bariery komunikacyjne;

  -dystraktory;

  -istota precyzji wypowiedzi;

  -techniki „aktywnego słuchania”, np.:

  • Parafrazowanie
  • Precyzowanie
  • Klaryfikacja
  • Podsumowanie

  -efekt pierwszeństwa i efekt świeżości w komunikacji z pacjentem;

  -informacja zwrotna a efektywność procesu leczenia.

  • Komunikacja niewerbalna:

  -mowa ciała-kineza;

  -sposób ‘mówienia’ w komunikacji niewerbalnej;

  -rola komunikatów niewerbalnych;

  -dystans interpersonalny;

  -różnice międzykulturowe.

  • Rozwój człowieka :
   -dziecko, nastolatek, dorosły w średnim wieku, senior – potrzeby rozwojowe
   na każdym z wymienionych etapów oraz ich możliwy wpływ na proces leczenia;

  -istotne elementy pracy z pacjentem z uwzględnieniem jego wieku oraz sytuacji życiowej (dziecko, nastolatek, dorosły w średnim wieku, senior)

  -praca z pacjentem niepełnosprawnym: niepełnosprawność sensoryczna (zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej) oraz fizyczna (osoby z dysfunkcją narządu ruchu).

  • Psychologiczne aspekty pracy z pacjentem:

  -konfliktowym, agresywnym, manipulującym, pacjentem z zaburzeniami psychicznymi oraz pacjentem terminalnie chorym:

  • przyczyny ‘trudnych’ sytuacji;
  • sposoby postępowania w ‘trudnych’ sytuacjach;
  • istota pracy zespołowej.
  • Konflikt:

  -konflikt w środowisku zawodowym (relacje między współpracownikami);

  -przyczyny konfliktów;

  -postępowanie w obliczu konfliktu;

  -cykl konfliktu;

  -struktura konfliktu (koło konfliktu Moore’a);

  -sposoby rozwiązywania konfliktu;

  -strategie rozwiązywania problemu z podziałem na etapy.

  • Zachowania asertywne w życiu codziennym oraz praktyce lekarskiej jako istotny czynnik zapobiegający wypaleniu zawodowemu:

  -różnicowanie zachowań asertywnych, agresywnych i uległych;

  -asertywna ochrona granic;

  -asertywna odmowa.

  • Wypalenie zawodowe:

  -charakterystyka;

  -przyczyny;

  -konsekwencje;

  -zapobieganie.

  W trakcie realizacji szkolenia oprócz prezentacji i dyskusji przewidziane są ćwiczenia praktyczne mające na celu przyjemne i efektywne przyswojenie wiedzy.