Podstawy logopedii dla lekarzy. Szkolenie e-learningowe

sobota, 7 lis 2020, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Prowadzącymgr Beata Rzewnicka
  Punkty6

  1)  Przedmiot, zakres zainteresowań logopedii

  2)  Interdyscyplinarność logopedii i jej miejsce wśród innych nauk

  3)  Podmiot i zadania logopedii

  4)  Opieka logopedyczna w Polsce

  5)  Profilaktyka logopedyczna

  6)  Ontogeneza mowy dziecka

  7)  Kamienie milowe w rozwoju mowy i ich zależność z rozwojem     OUN

  8)  Zaburzenia głosu i mowy. Przyczyny i znaczenie w rozwoju

       dziecka i dorosłego

  9)  Klasyfikacje zaburzeń mowy

  10) Metodyka postępowania logoterapeutycznego

  11) Przegląd ćwiczeń artykulacyjnych, fonacyjnych i oddechowych

  12) Etyka pracy logopedy

  Metody kształcenia:

  • wykład z prezentacją multimedialną, opis i instruktaż, praca z materiałem źródłowym (materiały audiowizualne),
  • analiza przypadków,
  • praca z materiałami i tekstami źródłowymi – analiza.