Opiniowanie sądowo-lekarskie. Kurs odbywa się w czterech blokach 10.10.2020r, 24.10.2020r, 21.11.2020r, 12.12.2020

sobota, 10 paź 2020, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Punkty23

                                                                             Pierwszy blok wykładowy –  10.10.2020r.                         

                                       Lekarz jako biegły sądowy z punktu widzenia sądu – podstawowe wiadomości                                    

   

   9.00 – 11.15

  ·         Biegły w opiniowaniu sądowo-lekarskim: prawa i obowiązki w świetle przepisów prawa.

  ·         Zarys funkcjonowania sądu

  ·         Komunikacja z sądem i sędzią

  ·         Oczekiwania wobec biegłego (na przykładach)

   

  ·   Prezes SSO Rafał Terlecki

  Przerwa kawowa

  Opiniowanie na potrzeby organów odpowiedzialności zawodowej Izb Lekarskich

  11.30 – 12.00

  ·         Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

  ·         adw. Damian Konieczny (OIL)

  12.00 – 13.00

  ·         Sąd Lekarski

  ·         Omówienie przykładowych opinii

  ·         adw. Karol Kolankiewicz (OIL)

  Przerwa na posiłek

  13.30 -14.30

  ·         Praktyczno-prawne problemy i uwagi na temat opiniowania lekarskiego z perspektywy pełnomocnika i obrońcy.

  ·         adw. dr Paweł Brzezicki(PIA)

  14.30 – 15.30

  ·         Psychologiczne aspekty opiniowania (błędy poznawcze)

  ·         PSYCHOLOG

  prof. Michał Harciarek

                                                                                 Drugi blok wykładowy – 24.10.2020r.                                                                             

                                                                 Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach karnych             

  9.00 – 11.00

   

  ·         Procedura karna (KPK) – co biegły wiedzieć powinien

  ·         SSA Wojciech Andruszkiewicz

  Przerwa kawowa

  11.15 – 12.45

  ·         Opiniowanie w sprawach rodzinnych

  ·         Podstawy prawne

  ·         Metodologia

  ·         Omówienie przykładowych opinii

  ·         SSO Krystyna Mizak

  Przerwa na posiłek

  13.00 – 14.15

  ·         Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach karnych z perspektywy oczekiwań i własnych doświadczeń prokuratora

  ·         Prok. Ewa Tramowska-Guzek

  14.15 – 15.00

  Praktyczno-prawne problemy i uwagi nt. opiniowania lekarskiego z perspektywy pełnomocnika

  ·         mec. Anna Austen-Palicka

  (OIRP)

                                                                                Trzeci blok wykładowy – 21.11.2020r.                                                            

                                                           Zasady dokumentowania i wynagradzania pracy biegłego.                 

  9.00 – 10.00

  ·         Zasady rozliczania się i prowadzenia karty pracy, koszta sądowe, przepisy regulujące pracę biegłego

  ·         SSO Hanna Langa – Bieszki

  Przerwa kawowa

                                                               Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach cywilnych                                

  10.15 – 12.45

  ·         Procedura cywilna (KPC) – co biegły wiedzieć powinien

  ·         Specyfika opiniowania w sprawach cywilnych z perspektywy Sędziego

  ·         SSO Hanna Langa – Bieszki

  Przerwa na posiłek

  13.15 – 14.15

  ·         Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach cywilnych z perspektywy oczekiwań i własnych doświadczeń prokuratora.

  ·         Prok. Ewa Burdzińska

  14.15-15.00

  ·         Pion odpowiedzialności zawodowej w Izbie Lekarskiej

   

  ·         Dr med. Roman Budziński (OIL)

                                                                              Czwarty blok wykładowy – 12.12.2020r.                                          

  Opiniowanie sądowo – lekarskie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

  9.00-10.30

  ·         Podstawy prawne

  ·         Metodologia

  ·         Omówienie przykładowych opinii

  ·         SSO Katarzyna Antoniewicz

  Przerwa kawowa

   

  10.45 – 12.15

  ·         Specyfika opiniowania w sprawach karnych z perspektywy sędziego

  ·         SSO dr Marek Skwarcow

  Przerwa na posiłek

                                                        Metodologia pracy lekarza w opiniowaniu sądowo-lekarskim                

  12.30 – 15.30

  ·         Ogólne zasady i metodologia opracowania materiału dowodowego

  ·         Procedury w opiniowaniu sądowo lekarskim

  ·         dr hab. med. Zbigniew Jankowski

  ·         (ZMS – GUMed)