Informujemy, że XLII Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku odbędzie się 18 marca 2023 roku w budynku Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami organów OIL w Gdańsku 

Materiały Zjazdowe 

Bilans

Rachunek zysków i strat

Możliwość komentowania została wyłączona.