W związku z pytaniami wpływającymi do Komisji ds. kontaktów z NFZ, w sprawie przedstawienia przez POW NFZ, propozycji rozliczenia finansowego umów w rodzaju Stomatologia, za rok 2020, Komisja informuje:

  • Zgodnie z paragrafem nr 43 OWU, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, zaproponował rozliczenie finansowe w/w umów
  • Propozycja ta jest różnicą wartości umowy na rok 2020, pomniejszoną o pobrane zaliczki oraz pomniejszoną o symulację wykonania za rok 2020.  Rzeczywiste wykonanie nie mogło być wzięte pod uwagę, gdyż propozycja ta została przedstawiona 28 grudnia 2020 roku czyli bez rozliczenia rzeczywistego grudnia 2020 r
  • Jednocześnie podpisanie aneksu nie zabiera możliwości odrobienia zaliczek z 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku

W związku z powyższym, aneks który zawiera tę propozycję, możecie Państwo podpisać lub odesłać dwa egzeplarze do POW NFZ – z informacją z dodanym aneksem uwzględniającym rzeczywiste wykonanie.

Jednocześnie informujemy, że w związku z brakiem umów z NFZ na rok 2021 w wersji elektronicznej, nie ma możliwości realizacji obowiązku sprawozdawczości, zarówno w zakresie pierwszego wolnego terminu jak i statystyki.

Biuro Prawne OIL, przygotowuje stosowną opinię prawną, którą umieścimy na stronie OIL w Gdańsku. 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.