W dniach 19 kwietnia do 4 maja 2021 roku odbył się XL Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku. Na 141 Delegatów,  w Zjeździe wzięło udział 124 Delegatów, w tym oddano 122 ważnych głosów.

Przyjęto 7 Uchwał, zdecydowaną większością głosów.

  • w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu, 122 Delegatów głosowało za,
  • w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej, 121 Delegatów głosowało za, 1 Delegat wstrzymał się od głosowania,
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz podziału zysku za rok 2020, 122 Delegatów głosowało za,
  • w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2021, 120 Delegatów głosowało za, 2 Delegatów wstrzymało się od głosowania,
  • w sprawie zmiany zasad udzielania pomocy w doskonaleniu zawodowym w roku 2021, 115 Delegatów głosowało za, 2 głosowało przeciw, 5 Delegatów wstrzymało się od głosowania,
  • w sprawie sprzedaży lokalu, siedziby Delegatury Słupskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, 110 Delegatów głosowało za, 1 głosował przeciw, 11 Delegatów wstrzymało się od głosowania,
  • w sprawie zmiany Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 116 Delegatów głosowało za, 6 wstrzymało się od głosowania,

Dziękujemy Delegatom za aktywny udział w Zjeździe oraz rekordową frekwencję.

W imieniu Prezydium Zjazdu

Joanna Skonecka

Przewodnicząca Zjazdu

Możliwość komentowania została wyłączona.