1. Po zapoznaniu się z relacjami i zgłaszanymi problemami dotyczącymi ograniczenia działalności lekarzy stomatologów powstałymi w związku z wprowadzeniem stanu epidemii SARS-CoV-2 informujmy, że w obecnym stanie prawnym działalność nasza została opisana w zaleceniach Organów i Instytucji Państwowych a także w wytycznych Towarzystw Naukowych.


2. Mając na uwadze specyfikę naszej specjalności a jednocześnie obowiązek udzielania świadczeń leczniczych w chwili obecnej częstokroć stajemy w sytuacji wymagającej podjęcia decyzji kwalifikacji do wykonania zabiegów leczniczych. Zważywszy na powyższe, przy podejmowaniu takich decyzji należy uwzględnić nie tylko rozpoznanie lekarskie ale także wszystkie inne aspekty dotyczące zabiegu. W szczególności: wiek pacjenta, rodzaj dolegliwości, możliwość wystąpienia komplikacji zarówno śródzabiegowych jak i pozazabiegowych, rodzaj zastosowanych narzędzi i urządzeń. Całość postępowania powinna odbywać się z zachowaniem zaostrzonych rygorów z zakresu stosowania procedur ochrony osobistej i dezynfekcji zarówno w odniesieniu do personelu medycznego jak i pacjenta. Każdorazowo decyzja o podjęciu decyzji co do możliwości wykonania zabiegu podejmowana jest osobiście przez lekarza leczącego.


3. Informujemy, że w związku z podjętą przez naszą Radę Lekarską OIL w Gdańsku decyzją o przeznaczeniu specjalnych środków finansowych na zakup środków ochrony osobistej nadal istnieje możliwość składania zapotrzebowania na środki ochrony osobistej i preparaty dezynfekcyjne.
W najbliższych dniach oczekujemy również na dostawę środków ochrony zakupionych dzięki darowiźnie Kulczyk Foundation przekazanej na specjalny fundusz pomocowy w ramach Fundacji Lekarze Lekarzom przy Naczelnej Izbie Lekarskiej.
Zapotrzebowania z określeniem rodzaju i ilości środków prosimy składać drogą mailową na adres: sekretariat@oilgdansk.pl


4. Jednocześnie informujemy, że w celu pozyskania środków finansowych z przeznaczeniem ich na zakup środków ochrony osobistej oraz innych formy pomocy dla lekarzy, którzy w obecnej chwili znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, z inicjatywy OIL zostało uruchomione specjalne konto, na którym rozpoczęliśmy zbiórkę pieniędzy zarówno od osób fizycznych jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wpłat można dokonywać na konto Okręgowej Izby Lekarskiej.


Santander Bank Polska SA
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
przelew z dopiskiem „Koronawirus”

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w tekście Prezesa OIL w Gdańsku: 


5. Według oficjalnych informacji ze strony NFZ, przygotowywane jest nowe zarządzenie Prezesa NFZ dotyczące zmiany wysokości finansowania świadczeń stomatologicznych ze środków publicznych.

 

Inne ważne linki:

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.