Dnia 8 i 22 kwietnia 2021 roku w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku wręczono nagrody Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae. To nagroda przyznawana osobom zasłużonym dla środowiska lekarskiego i samorządu na terenie działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. 

 

Fot. Jakub Majkowski/OIL w Gdańsku

Laureatami Nagrody Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae przyznanych w 2020 roku zostali:

kol. Anna Frankiewicz

kol. Marek Haczkowski

kol. Zbigniew Jankowski

kol. Janina Śramkiewicz

 

Janina Śramkiewicz z nagrodą                                      Dariusz Kutella, prezes OIL w Gdańsku wręcza nagrodę Zbigniewowi Jankowskiemu

 

Anna Frankiewicz odbiera nagrodę z rąk Dariusza Kutelli, prezesa OIL w Gdańsku 

Fot. Mateusz Szymanowski/OIL w Gdańsku

 

Laureatami Nagrody Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae przyznanych w roku 2021 zostali:

 

Nz. (Od lewej) Ewa Siewierska-Chomeniuk, wiceprezes OIL w Gdańsku, Dariusz Kutella, prezes OIL w Gdańsku i nagrodzeni lekarze: Marzena Mazur, Andrzej Zapaśnik wraz z żoną Agnieszką Zapaśnik/ Fot. Jakub Majkowski 

 

kol. Marzena Mazur

kol. Aleksandra Szczepańska

kol. Andrzej Zapaśnik

 

Nagroda Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae została ustanowiona przez Okręgową Radę Lekarską w Gdańsku w 2005 roku. Nagroda nadawana jest osobom zasłużonym dla środowiska lekarskiego i samorządu na terenie działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Kanclerzem Kapituły z urzędu jest Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku.

Nagrody p. Aleksandrze Szczepańskiej i kol. Markowi Haczkowskiemu zostaną wręczone w siedzibie Delegatury w Słupsku.

Dariusz Kutella

Kanclerz Kapituły

 

Nagrodę Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae mogą otrzymać także osoby spoza środowiska lekarskiego, które zasłużyły się szczególnie współpracując z Okręgową Izbą Lekarską we wszystkich dziedzinach wpływających na zwiększenie prestiżu stanu lekarskiego, podniesienie poziomu kultury, sprawności fizycznej i intelektualnej lekarzy i lekarzy dentystów.

Nagroda przeznaczona jest także dla osób, które pełniąc ważne funkcje ustawodawcze lub wykonawcze w państwie polskim podejmują, wspólnie z samorządem lekarskim, wysiłek na rzecz zmiany wadliwego systemu ochrony zdrowia, wiedząc, że jest to dziedzina bliska każdemu człowiekowi.

W ciągu kadencji nagroda przyznawana jest nie więcej niż dziesięciu członkom samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Maksymalna liczba lekarzy uhonorowanych nagrodą w każdym roku nie przekracza trzech osób. W szczególnych przypadkach nagrodę można przyznać także innym osobom, bez ograniczenia ilości nagród, w ramach posiadanych środków budżetowych. Swoje kandydatury może zgłaszać każdy lekarz.

Możliwość komentowania została wyłączona.