Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku od jesieni 2018 roku organizuje kursy specjalizacyjne z ratownictwa medycznego, prawa medycznego i zdrowia publicznego. Dzięki tej nowości lekarze, członkowie gdańskiej izby, mogą szkolić się niedaleko swojego miejsca zamieszkania. O nowym przedsięwzięciu izby z Marcinem Nowińskim, członkiem Komisji Kształcenia i wiceprezesem OIL w Gdańsku rozmawia Alicja Katarzyńska. 

Alicja Katarzyńska: Skąd pomysł na zorganizowanie kursów specjalizacyjnych?

Marcin Nowiński: Z rozmów z lekarzami, a także z własnego doświadczenia, wiem że na kursy specjalizacyjne jest tak wielu chętnych, że liczba dostępnych kursów jest niewystarczająca. Lekarze mają duże trudności z zakwalifikowaniem się na kursy, a przecież są one niezbędne, żeby podejść do egzaminu specjalizacyjnego. Dlatego decyzją Okręgowej Rady Lekarskiej – jako druga izba w Polsce – postanowiliśmy takie kursy zorganizować i prowadzić w Gdańsku, w siedzibie izby. Nasze kursy są certyfikowane przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, opatrzone odpowiednim numerem i uznane przez CMKP przy składaniu dokumentów do specjalizacji.

CMKP twierdzi, że organizuje odpowiednią liczbę kursów, że „wystarczy” ich dla wszystkich lekarzy. Lekarze z kolei uważają, że jest ich za mało…  

Większość lekarzy chce jak najszybciej zrobić kursy niezbędne do specjalizacji, a CMKP kwalifikuje lekarza na kurs np. na ostatnim roku specjalizacji. To jest nie do końca w porządku, bo lekarz nie wie, czy się dostanie na tym ostatnim roku na kurs, czy nie. Większość z nas woli mieć kurs zrobiony możliwie wcześnie i spokojnie kończyć specjalizację. Dlatego zdecydowaliśmy się na organizację kursów w Gdańsku.

Lekarze mogą uczestniczyć w trzech kursach

Tak, na początek stworzyliśmy trzy kursy, które musi odbyć każdy lekarz w trakcie specjalizacji. Nie dostaliśmy dofinansowania z CMKP, kursy są więc finansowane przez OIL w Gdańsku i dedykowane w pierwszej kolejności lekarzom, którzy są członkami naszej izby. Rekrutacja odbywa się przez system CMKP i przez biuro Komisji Kształcenia OIL w Gdańsku. W tym roku przeszkolimy 360 osób na trzech kursach (na zdjęciu kurs z ratownictwa medycznego w OIL w Gdańsku, październik 2018 roku, przyp. red.), w 2019 roku kursy będą zorganizowane ponownie, w dwóch edycjach. Zainteresowanie tegorocznymi kursami jest tak duże, że przeszło nasze oczekiwania. W przyszłości planujemy poszerzyć wachlarz ofert szkoleniowych o nowe kursy dla dużej ilości lekarzy.

Jakie korzyści ma lekarz, członek gdańskiej izby, z kursów w Gdańsku?  

Przede wszystkim nie musi nigdzie jechać, a są to kursy kilkudniowe. W przypadku prawa medycznego to są trzy dni, kurs ze zdrowia publicznego trwa osiem dni, ratownictwo medyczne pięć dni. Lekarz sam płaci za hotel itp. Dzięki kursom na miejscu lub blisko miejsca zamieszkania odpada koszt zakwaterowania, śpi się w swoim domu, jeśli ktoś ma rodzinę i dzieci to nie jest bez znaczenia. Kolejna rzecz – izba działa na rzecz swoich lekarzy. Zależy nam, żeby nasi lekarze kształcili się u nas, dlatego też planujemy budowę ośrodka kształcenia, chcemy poszerzać naszą ofertę i ją dostosowywać do realnych potrzeb członków izby. 

Co dla izby oznacza organizacja kursów?

Cały wysiłek organizacyjny, logistyczny, urzędowy, no i finansowy. Lekarze działający w izbie wzięli na siebie realizację pomysłu, trzeba było znaleźć wykładowców, podzielić tematy wykładów, przygotować kurs. Następnie trzeba było wypełnić wniosek do konsultanta krajowego, który go rozpatruje, pozytywnie lub nie. Zaakceptowany wniosek jest wysyłany do CMKP, które nadaje numer kursu i na koniec zostaje rekrutacja lekarzy.

Eksperymentalnie część kursów zorganizowaliśmy po południu. Większość lekarzy kształci się w systemie rezydenckim i pracodawca ma obowiązek umożliwienia lekarzowi rezydentowi uczestniczenia w kursie. Są jednak tacy koledzy, którzy robią drugą specjalizację albo są na kontraktach, lub pracują w takich miejscach, gdzie obsada lekarska jest niewielka i udział w szkoleniu w godzinach porannych jest niemożliwy, więc dajemy im możliwość szkolenia się po pracy. Zobaczymy, jak duże będzie zainteresowanie.

Lekarze z gdańskiej izby mają pierwszeństwo uczestnictwa w kursach? 

Ponieważ to nasza izba płci za kursy, mamy prawo ustalić sposób rekrutacji uczestników kursów. To nasz przywilej. Tak, pierwszeństwo uczestnictwa mają lekarze należący do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku i uważamy, że to kolejny bonus dla członków naszej izby.

rozmawiała Alicja Katarzyńska  

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.