Konferencja „REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA JAKO FUNDAMENT W ZAKRESIE POMOCY POSZKODOWANYM PRZEZ COVID, SMOG I Z INNYCH POWODÓW UTRATY WYDOLNOŚCI ORGANIZMU” odbędzie się 20 sierpnia 2021 r. 

Wydarzenie jest kontynuacją cyklicznych corocznych konferencji pod hasłem Ogólnopolska Konferencja pn.: „Finansowanie rehabilitacji pulmonologicznej w oddziałach szpitalnych i ośrodkach dziennych, a zanieczyszczenie powietrza – krakowski smog”. Jednakże ze względu na narastający problem epidemiologiczny dotyczący konieczności pomocy poszkodowanym przez COVID-19 w zakresie utraty wydolności płuc nastąpiła zmiana nazwy Konferencji.

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym tj. stacjonarnie: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2, budynek A, sala wykładowa (parter) oraz on-line.  

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Uczestnikom za udział w Konferencji przysługuje 8 punktów edukacyjnych.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wystawiony po zakończeniu Konferencji. Zgłoszenie na konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Organizator nagrywa przebieg Konferencji dla celów dokumentacji i sprawozdawczości. Udział w Konferencji równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych i informacyjnych. Administratorem danych osobowych jest Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich poprawiania oraz usunięcia.

Program Konferencji 20.08.2021

Konferencja 2021 Dyrekcja oraz Pracownicy

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.