Szkolenie dla lekarzy dentystów w siedzibie OIL w Gdańsku przy ul. Śniadeckich 33

Do reaktywacji samorządu lekarskiego doszło 17 maja 1989 roku, kiedy uchwalono ustawę o Izbach Lekarskich. Od tego czasu w wielu sprawach związanych z wykonywaniem zawodu lekarza mogą decydować nie urzędnicy a lekarze wybrani w demokratycznych wyborach do władz Izby. Decydują w ramach obowiązującego prawa i są to zawsze decyzje kolegialne. 

Czasami spotykamy się z pytaniem, co „ta” Izba dla mnie – lekarza robi, zrobiła? Najczęściej pytają ci, którzy nie zainteresowali się działalnością Izby, nie wspominając, by chociaż trochę dla siebie i Kolegów w Samorządzie popracowali. Nie podejmuję się, by w tym krótkim artykule podsumować całą działalność Izby. Przedstawię fragment pracy Komisji Kształcenia Medycznego.

Ośrodek Szkolenia zorganizował i przeprowadził w 2016 roku 49 kursów, szkoleń i warsztatów. W szkoleniach tych wzięło udział 1606 lekarzy. Do czerwca 2017 roku odbyły się  23 wydarzenia edukacyjne, przeszkolonych zostało 806 lekarzy.

Tematyka szkoleń była różnorodna i dotyczyła zagadnień stricte medycznych np:

– Szczepienia – teoria i praktyka ( prof. T. Smiatacz, prof. P. Trzonkowski, dr M. Szalewska, dr B. Białynicka-Birula,)

– Diagnostyka i leczenie Boreliozy z Lyme ( prof. T.  Smiatacz)  i wiele innych.

Odbywały się również liczne szkolenia z prawa medycznego i spraw związanych z działalnością zawodową lekarzy np:

– Wystawianie recept refundowanych i nierefundowanych (adw. D. Konieczny)

– Odmowa i odstąpienie od leczenia (r.pr. I. Kaczorowska-Kossowska) i inne.

Kursy i szkolenia w Ośrodku Szkoleniowym Izby są dla jej członków bezpłatne. Wyjątek stanowią szkolenia z ratownictwa medycznego, gdyż ponosimy koszty użytkowania sprzętu medycznego, głównie fantomów.

Komisja Kształcenia dysponuje funduszem przeznaczonym na indywidualne nieoprocentowane świadczenia zwrotne przeznaczone dla lekarzy na cele wiązane z doskonaleniem zawodowym, a więc opłaty za płatne kursy, opłaty zjazdowe lub konferencje, koszty dojazdów i koszty zakwaterowania oraz zakup podręczników medycznych.

Świadczenia są przyznawane w maksymalnej wysokości 10 tys. zł jednorazowo raz na dwa lata. Zgodnie z regulaminem z wydatków  na cele kształcenia trzeba się rozliczyć przedstawiając odpowiednie rachunki, faktury, bilety. Świadczenie spłaca się w określonych w umowie ratach. Po spłaceniu połowy rat i udokumentowaniu sposobu ich spożytkowania, lekarz może ubiegać się o umorzenie drugiej połowy uzyskanego świadczenia.

I tak w 2016 roku przyznano 35 świadczeń na kwotę 282 611 zł , z tego 19 osobom umorzono na kwotę 74 660 zł. Do czerwca 2017 roku przyznano 17 świadczeń na kwotę 135 200 zł i umorzono 4 na kwotę 25 025 zł.

Najczęstsze powody ubiegania się o świadczenia indywidualne – to opłaty za kursy doskonalące lub na pokrycie kosztów udziału w konferencji lub zjazdach. Dotyczy to wydarzeń edukacyjnych w Polsce, Europie i nawet w Ameryce lub Azji.

Inną formą pomocy finansowej jest fundusz na wspieranie działalności edukacyjnej. Dofinansowujemy organizację małych wydarzeń, które przygotowują grupy lekarzy i które to wydarzenia nie mają sponsorów zewnętrznych. W 2016 r. przyznano 5 takich dofinansowań na kwotę 26 500 zł , do czerwca 2017 r. również 5 na kwotę 14 370 zł.

Takie dofinansowanie uzyskało m.in szkolenie „Młody lekarz w karetce, czyli jak pozbyć się strachu” organizowane przez Katedrę i Klinikę Medycyny Ratunkowej i Katastrof z akceptacji prof. A. Basińskiego. Dofinansowano również koszty podróży dla trojga lekarzy do szpitala dziecięcego w Cincinnati USA, gdzie szkolili się i nabywali doświadczeń w pracy w centrum urazowym dla dzieci.

To co przedstawiłam jest małym fragmentem odpowiedzi na pytanie: co „ta” Izba dla mnie lekarza zrobiła lub robi.

Barbara Sarankiewicz Konopka 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.