Klinka Kardiologii i Chorób Wewnętrznych UCMMIT/GUMed zaprasza lekarzy-rezydentów na szkolenie specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych. Oprócz przyjaznej atmosfery i solidnego szkolenia specjalizacyjnego oferujemy możliwość praktycznej nauki echokardiografii i ergospirometrii oraz innych badań wykorzystywanych w nieinwazyjnej diagnostyce kardiologicznej. Dla chętnych istnieje możliwość pracy naukowej i zdobycia stopnia naukowego doktora. Jesteśmy ośrodkiem akademickim i prowadzimy zajęcia dydaktyczne dla kierunku lekarskiego, ratownictwa i dietetyki. Od początku 2021 r. w jednostce powstało 12 prac opublikowanych w czasopismach indeksowanych na liście JCR (czasopisma ze współczynnikiem Impact Factor). Istnieje także możliwość udziału przez lekarzy-rezydentów w szkoleniach zewnętrznych (np. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii) i konferencjach naukowych. Z kolei studentów kierunku lekarskiego zapraszamy na spotkania Studenckiego Koła Naukowego, które wznawia działalność po przerwie związanej z pandemią COVID-19.

Kontakt: tel. (58) 699 84 06; e-mail marek.kozinski@gumed.edu.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.