Protest lekarzy trwa nadal mimo zakończenia głodówki. Domagamy się zwiększenia nakładów publicznych na ochronę zdrowia do poziomu 6,8% PKB w ciągu trzech lat. Niedawno przyjęta Ustawa zakłada, że dopiero w 2025 roku nakłady te osiągną poziom 6% PKB. Znakomita większość problemów i patologii bierze swój początek w niedostatecznym poziomie finansowania zdrowia. Formalnym organizatorem protestu jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, jego najaktywniejsi działacze są zrzeszeni w Porozumieniu Rezydentów OZZL, cały samorząd lekarski – Naczelna Izba Lekarska i wszystkie 24 Okręgowe Izby Lekarskie – wspierają aktywnie protest i zapewniają ochronę prawną swoim członkom, ale tak naprawdę jest to protest całego środowiska lekarskiego.

Proszę o współdziałanie wszystkich bez wyjątku, bez względu na przekonania polityczne. Protest nasz nie ma kontekstu politycznego, naszym celem nie jest czyjakolwiek dymisja, czy awantura polityczna. Wiemy że wszystkie poprzednie i obecna ekipy rządzące w ciągu ostatnich kilkunastu lat odsuwały problemy zdrowia na dalszy plan w swoich listach priorytetów. Chcemy to zmienić, w interesie naszych pacjentów. Zapraszamy 18 listopada 2017 roku o godzinie 16.30 wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów na spotkanie informacyjne dotyczące koordynacji protestu na naszym terenie. W spotkaniu będzie uczestniczył lekarz rezydent Marcin Sobotka z Warszawy – członek władz Porozumienia Rezydentów OZZL oraz mecenas Damian Konieczny z Biura Prawnego OIL w Gdańsku. Omówiona zostanie logistyka, organizacja i aspekty prawne protestu

Kalendarium przebiegu protestu

10 listopada 2017 roku w Gnieźnie odbyło się wspólne posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej, władz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i przedstawicieli Porozumienia Rezydentów OZZL. Uzgodniono harmonogram dalszych działań zmierzających do celu, jakim jest uzyskanie ponadpartyjnego sejmowego konsensusu zmierzającego do wzrostu nakładów publicznych na ochronę zdrowia w czasie zdecydowanie krótszym niż przewidziany w obecnie obowiązującej Ustawie. Z końcem listopada do wszystkich kierowników i ordynatorów jednostek ochrony zdrowia zostaną przesłane pakiety dokumentacji dotyczącej wypowiadania klauzuli opt-out ze skutkiem na koniec 2017 roku. Ustalono, że potrzebne jest włączenie się wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów do akcji polegającej na pracy zgodnej z Dyrektywą unijną – 48 godzin w tygodniu. Tylko w ten sposób możemy pokazać, że lekarzy w Polsce jest za mało. Apelujemy do wszystkich zawodów medycznych w ramach Porozumienia Zawodów Medycznych formalnie uczestniczącego w proteście o podjęcie pracy w granicach wymaganych prawem i normami zatrudnienia. 

Nadal trwa kampania społeczna, którą powinien wśród swoich pacjentów prowadzić każdy lekarz i lekarz dentysta. Polega ona na wywieszeniu w swoim miejscu pracy ulotki z podaniem postulatów protestu, rozmowach wyjaśniających z pacjentami oraz na zbieraniu podpisów pod obywatelskim projektem Ustawy przewidującej zwiększenie nakładów publicznych na ochronę zdrowia do poziomu 6,8% PKB w ciągu trzech lat. Dotychczas w naszej Izbie Koleżanki i Koledzy zebrali ponad piętnaście tysięcy podpisów.

Trwają nadal akcje wspierania protestu w formie: białych dni – udzielania porad zdrowotnych i mierzenia ciśnienia tętniczego w miejscach publicznych połączonych z akcją propagowania celów protestu, akcji oddawania krwi dla chorych w intencji wsparcia celów protestu, akcji eksponowania w formie ulotek, koszulek i znaczków swojego poparcia dla zwiększenia nakładów na zdrowie.

Roman Budziński 

prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku

Apel NRL

Lista poparcia

Obywatelski-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-świadczeniach-opieki-zdrowotnej-finansowanych-ze-środków-publicznych-1

Możliwość komentowania została wyłączona.