W 2018 r., który był ósmym już rokiem działalności obecnych władz Fundacji, udzieliła ona wsparcia 6 lekarzom seniorom w łącznej wysokości 20 500 zł. Wspieramy m.in. lekarza, który z powodów neurologicznych stale przebywa w opiece domowej w łóżku na oddechu kontrolowanym. W innym przypadku sfinansowaliśmy kwotą 5 tys. zł zakup specjalistycznego łóżka dla osoby niepełnosprawnej. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego (OPP), więc na środki, jakimi dysponujemy, składają się odpisy 1 proc. podatku od dochodów osobistych i regularne bądź doraźne wpłaty od darczyńców. W 2018 r. z tytułu odpisu 1 proc. od podatku na rzecz Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom wpłynęło łącznie 21 779 zł.

Kwota ta jest nieco wyższa niż w roku poprzednim, co świadczy, że poszerza się krąg osób wspierających nas tą drogą. Gorąco dziękujemy i bardzo prosimy nie zapominać o Fundacji, dokonując rozliczenia podatkowego za rok 2018! Mamy też ogromnie cenną grupę wiernych darczyńców, którzy regularnie wspomagają Fundację już od paru lat. To ludzie wielkiego serca, szczególnie wrażliwi na nieszczęście i potrzeby innych. Wpłaty indywidualnych darczyńców w 2018 r. przyniosły Fundacji 11 363 zł.

Za tę ofiarność i zrozumienie jej potrzeb dziękujemy z całego serca. Łącznie więc przychody Fundacji w 2018 r. wyniosły 33 142 zł. Każdy grosz się liczy, ale szczególnie gorąco pragniemy podziękować tym osobom i instytucjom, które w minionym roku, po raz kolejny, przekazały Fundacji kwoty przekraczające tysiąc złotych. Takie szczególnie podziękowanie kierujemy do Jadwigi Ciechanowskiej z Gdańska, Beaty Katarzyny Lalewicz z Gdańska, Wojciecha Lewenstama ze Słupska i Leona Żelewskiego z Gdańska. Dziękujemy wymienionym w sposób szczególny, a także wielokrotnie liczniejszym, lecz niewymienionym z nazwiska pozostałym darczyńcom naszej Fundacji z całego serca.

Dziękujemy za to, co już otrzymaliśmy i prosimy o jeszcze! Zwracamy się z gorącym apelem do Koleżanek i Kolegów lekarzy nie tylko o hojność na rzecz Fundacji, lecz także o wrażliwość na potrzeby tych spośród nas, którzy w jesieni życia znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Nie miejmy oporów w korzystaniu z pomocy Fundacji. Jesteśmy po to, by wspierać potrzebujących. Celem statutowym Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom jest udzielanie pomocy finansowej lekarzom-seniorom, którzy w jesieni pracowicie spędzonego życia niejednokrotnie doświadczają wyzwań, z którymi nie potrafią już sobie sami radzić. Fundacja dokłada wszelkich starań, by otoczyć ich opieką i nieść im pomoc. Wiemy dobrze, że starość niesie ze sobą choroby i niepełnosprawność, co z kolei powoduje konieczność większych wydatków na leki i zabiegi rehabilitacyjne, tudzież niejednokrotnie na opłacenie niezbędnej opieki pielęgnacyjnej.

Nie wahajmy się zwracać do Fundacji o pomoc, jeżeli jest potrzebna dla siebie, ale także dla Koleżanki lub Kolegi, który być może nie wie o istnieniu Fundacji lub krępuje się poprosić o pomoc. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.lekarzomseniorom.pl

Apelujemy gorąco do środowiska lekarskiego: Pomóżcie nam pomagać! Zadowalające wypełnianie naszej misji będzie możliwe jedynie dzięki zrozumieniu i poparciu środowiska lekarskiego o które nieustannie zabiegamy. Potrzebujących jest wielu, bądźmy więc solidarni! Każdy może pomóc i każdy grosz się liczy!

FUNDACJA POMOCY LEKARZOM SENIOROM

KRS 0000069804

Santander Bank Polska S.A. 73 1090 1102 0000 0000 1001 3748

prof. Wiesław Makarewicz prezes Zarządu Fundacji

Możliwość komentowania została wyłączona.