Apel Nr 8/17/P-VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 października 2017 roku w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zobowiązuje wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów do czynnego udziału w akcji zbierania podpisów. Wzrost nakładów na ochronę zdrowia w ciągu trzech lat jest niezbędny.

Tekst projektu Ustawy oraz listę do podpisywania należy pobrać przez kliknięcie na swój komputer, wydrukować i zachęcać wszystkich pacjentów do jej podpisywania. Wypełnione listy prosimy dostarczać w oryginale w dowolny sposób do siedziby naszej Izby (80-204 Gdańsk, ul. Śniadeckich 33), przekażemy je zbiorczo do Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

Apel NRL

Lista poparcia

Obywatelski-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-świadczeniach-opieki-zdrowotnej-finansowanych-ze-środków-publicznych-1

 

Możliwość komentowania została wyłączona.