Prawie dziesięć godzin trwał XLII Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku, który odbył się w sobotę 18 marca 2023 roku w budynku Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Tematem, który wzbudził najwięcej emocji, była budowa Ośrodka Szkoleniowo-Naukowego. Po dyskusjach i sporach przegłosowano finansowanie budowy ośrodka, którego koszty oszacowano na ponad 50 mln zł, z czego 20 mln zł to oszczędności, które udało się zgromadzić Izbie przez ostatnie lata.

Wręczenie nagrody imienia dr Aleksandry Gabrysiak, która w tym roku trafiła do lek. med. Arletty Chryścionko (z prawej). Laudację wygłosiła prof. Grażyna Świątecka, nagrodę wręczył Dariusz Kutella, prezes OIL w Gdańsku/ Fot. Wiesława Klemens 

Nagrody dla lekarzy zasłużonych dla samorządu i pacjentów

Zjazd tradycyjnie rozpoczął się uhonorowaniem pracy lekarzy, czyli wręczeniem nagrody imienia dr Aleksandry Gabrysiak, która w tym roku trafiła do lek. Arletty Chryścionko. 

-Dziękuję kapitule odznaczenia za niezwykłe wyróżnienie - powiedziała Arletta Chryścionko. - Jestem zaszczycona, choć takie wyróżnienie należy się pewnie każdemu z nas. Chcę podziękować rodzicom, nauczycielom i kolegom w zawodzie. Chcę też podziękować naszym pacjentom, bo to oni uczą nas właściwej postawy, pokory i cierpliwości.

Następnie nagrodę Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae za szczególne zasługi na rzecz samorządu i całego środowiska lekarskiego otrzymali dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz, lek. Jerzy Matkowski, lek. Wojciech Mokwa oraz dr n. hum. Piotr Paluchowski.

-Przyjmujemy tą naprawdę prestiżową, najwyższą w korporacji gdańskiej nagrodę, jako wyraz podziękowania za naszą wieloletnią pracę na rzecz samorządu - powiedział Jerzy Matkowski. - W moim przypadku wzruszenie jest podwójne, bo w tej sali przed 67 laty rozpoczynałem drogę medyczną. Praca w samorządzie lekarskim to wielki zaszczyt, wielka satysfakcja i radość z poznania wspaniałych osób. 

Nagrodę Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae za szczególne zasługi na rzecz samorządu i całego środowiska lekarskiego otrzymali (od lewej) dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz, lek. Jerzy Matkowski, dr n. hum. Piotr Paluchowski i lek. Wojciech Mokwa/Fot. Wiesława Klemens

-Chcę podziękować społeczności lekarskiej, za to że jesteście, że działacie - dodał Tomasz Smiatacz. - Sprawnie przeprowadziliście pomorzan przez trudny czas pandemii. Samorząd lekarski jest czymś znacznie więcej niż związkiem zawodowym, to jedyne gremium które ocenia pracę lekarzy. Jesteście ostatnią a często i jedyną linią obrony pacjentów pod względem merytorycznym i etycznym. 

Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Naukowego. Skąd ten pomysł?

Obowiązkowym elementem Zjazdu są sprawozdania z całorocznej pracy Prezesa, Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Lekarskiego. Wyjątkowo emocjonalną dyskusję wywołało sprawozdanie Prezesa Dariusza Kutelli, a konkretnie temat budowy Ośrodka Szkoleniowo-Naukowego. 

Pisaliśmy o ośrodku: Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy OIL w Gdańsku – tak będzie wyglądał nowy budynek. Rozstrzygnięto konkurs na projekt

Dariusz Kutella Prezes OIL przypomniał historię pomysłu budowy ośrodka, który narodził się już w 2013 roku, kiedy okazało się, że mimo poszerzania zakresu działań Izby każdy rok zamykał się ze sporą nadwyżką budżetową, a dodatkowo dochodziły do tego środki pozyskane z innych źródeł. Wtedy pojawił się pomysł, aby spożytkować te środki na stworzenie nowej jakości w kształceniu podyplomowym lekarzy. Członkowie Izby podjęli wieloletnie starania i dzięki pomocy śp. Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, a później również Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, po rozwiązaniu niezliczonych problemów prawnych i administracyjnych udało się pozyskać działki w sąsiedztwie siedziby gdańskiej Izby (łącznie 4378 m2 ). 

-Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy konkurs architektoniczny, zainwestowaliśmy środki, aby realizować zadania zaakceptowane przez poprzednie Zjazdy - tłumaczył delegatom Dariusz Kutella. - W 2019-2020 roku przyszła zapaść w branży budowlanej a koszty planowanej inwestycji wzrosły dwa razy. Członkowie Komisji Architektoniczno-Budowlanej, Rady Lekarskiej zastanawiali się, co zrobić kiedy zainwestowaliśmy już pieniądze. Było wiele wątpliwości i dyskusji. Podniesiona składka sprawiła, że znów jesteśmy w tej samej sytuacji jak w 2015 roku. Doradca finansowy Izby oszacował, że z naszymi oszczędnościami, kredytem, wsparciem z innych izb jesteśmy w stanie zakończyć budowę w dwa lata. Wielu z nas ma wątpliwości, ale opieramy się na opinii fachowców.  

Wizualizacja Ośrodka Szkoleniowo-Naukowego/autor: TOPPROJEKT Rybnik

Prezes Kutella podkreślił, że OIL w Gdańsku cały czas się rozwija, potrzebuje przestrzeni dla nowych aktywności. Zaprojektowany obiekt charakteryzuje się elastycznością funkcji (od kameralnych szkoleń po konferencje na 300 osób), znajdzie się w nim miejsce dla gastronomii służącej uczestnikom szkoleń i baza noclegowa dla lekarzy. Będą tu mogły odbywać się debaty naukowe, lekarskie działania kulturalne i artystyczne. 

 

Lekarze delegaci: "Za mało informacji o ośrodku"  

-Zadroszczę optymizmu, zmieniły się warunki geopolityczne na świecie, nie wiemy, co będzie za rok - mówił Krzysztof Dębicki. - Może być tak, że zadłużymy Izbę, a po wybudowaniu stanu surowego nie będzie chętnych na prowadzenie działalności: bazy hotelowej, gastronomii. Po pandemii wiele  wydarzeń odbywa się online, zmieniły się realia świata. W tym co dziś słyszymy brakuje rzetelnych analiz, a my jesteśmy wyznaczeni przez nasze środowisko, naszych kolegów, żeby podjąć decyzję w tak poważnej spawie jak budowa ośrodka za ponad 50 milionów. 

Lek. Magdalena Sildatke-Bauer podkreślała, że delagaci na Zjazd reprezentują swoich kolegów w terenie i w ich imieniu podejmują decyzje/Fot. Wiesława Klemens 

-Jestem zwolennikiem budowy ośrodka, ale musimy dokładnie wiedzieć, dlaczego i dla kogo to robimy - mówiła Magdalena Sildatke-Bauer. - Mamy podjąć poważną decyzję, wytłumaczyć ją potem kolegom w terenie. Oczekiwałabym prostej informacji, ile ośrodek będzie kosztował, jaki Izba musi wziąć kredyt, jak długo będziemy go spłacali. Tego zabrakło. 

Pisaliśmy o ośrodku: Prezentacja dot. Ośrodka Szkoleniowo-Naukowego OIL w Gdańsku

Część lekarzy delegatów na Zjazd zarzucała zaangażowanym w budowę ośrodka kolegom brak kompleksowej informacji na temat jego budowy,  proponowała przesunięcie budowy na kolejny rok, lekarze zgłaszali też obawy o źródło finansowania przedsięwzięcia i wypłacalność Izby. Po informacjach dotyczących budowy, konieczności rozpoczęcia budowy najpóźniej w kwietniu 2023 r. oraz o karach umownych, postanowiono o rozpoczęciu prac w bieżącym roku. W kolejnej uchwale przegłosowano finansowanie budowy ośrodka - około 20 mln zł z oszczędności, które udało się zgromadzić Izbie przez ostatnie lata i około 30 mln zł z kredytów.

Dofinansowanie szczepień, dłuższe godziny pracy Izby, stan składek na stronie 

-Udało się przegłosować wyczekiwany przez wielu lekarzy projekt dofinansowania przez Izbę szczepień ochronnych - mówili młodzi lekarze uczestniczący w zjeździe. -  Mamy nadzieję, że w najbliższym roku uda się zabezpieczyć fundusze na ten cel i ustalić odpowiednie regulaminy dofinansowań. Zobowiązano Okręgową Radę Lekarską do wydłużenia godzin funkcjonowania siedziby przy ulicy Śniadeckich i podjęcia próby umożliwienia sprawdzania salda opłaconych składek na stronie internetowej OIL Gdańsk. Uzyskaliśmy informację, że w poprzednich latach było to niemożliwe. Kolejnym w naszej opinii dużym sukcesem jest przegłosowanie nakazu publikowania proponowanych stawek w ogłoszeniach o pracę, które pojawiają się w mediach Izby.

opr. AK

Możliwość komentowania została wyłączona.