Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Lekarze i Lekarze Dentyści


W związku z pytaniami, które docierają w kwestii składki członkowskiej jeszcze raz wszystkich Was informuję: Naczelna Rada Lekarska – zgodnie z wnioskiem Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich oraz projektem przedstawionym przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie – podjęła uchwałę o wzroście składki od 1 stycznia 2015 roku z 40 zł do 60 zł miesięcznie dla lekarzy i lekarzy dentystów do 75. roku życia, wykonujących zawód.

Istnieje kilka powodów takiej decyzji:
zwolnienie z opłacania składki wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów powyżej 75. roku życia,
zwolnienie z opłacania składki dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie uzyskują przychodu z wykonywania zawodu,
zwiększenie liczby bezpłatnych szkoleń podyplomowych dla lekarzy organizowanych przez izby lekarskie,
zapewnienie większej niż dotychczas ochrony prawnej ze strony biur prawnych izb lekarskich,
wprowadzenie mechanizmów zwiększających wpływ na przepisy prawne dotyczące lekarzy,
więcej środków na pomoc dla lekarzy emerytów, lekarzy w trudnych sytuacjach i dla ich rodzin, sierot po zmarłych lekarzach,
przeznaczenie środków na czynności w zakresie odpowiedzialności zawodowej (koszty zadań przejętych od administracji państwowej, za które Minister Zdrowia powinien a nie chce płacić).

Podwyżka wysokości składki w połowie uwzględnia inflację z ostatnich 6 lat, kiedy składka nie była podwyższana. Rozumiemy, że każda podwyżka jest trudna do zaakceptowania. Popierając wzrost składki możemy jednak pomóc sobie, a przede wszystkim innym lekarzom.
Jeden z portali porównał lekarzy do maklerów, podając wartość składki, jaką płacą. Historycznie składka na izbę lekarską była składką procentową wynoszącą 2 proc. od przychodu (składka procentowa obowiązuje np. w OZZL i wynosi 1 proc. pensji). Jeśli porównywać to: składka podstawowa opłacana przez adwokatów jest ustalana przez okręgi i wynosi w Warszawie 120 zł, w Krakowie 245 zł miesięcznie; składka radców prawnych wynosi 100 zł miesięcznie; składka opłacana przez notariuszy to 2,5 proc. pobranej taksy notarialnej, lecz nie mniej niż 700 złotych miesięcznie.

Maciej Hamankiewicz
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Możliwość komentowania została wyłączona.