Wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu, wykreślenie z rejestru od 1kwietnia ub.r. można składać wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP poprzez aplikację dla praktyk zawodowych, dostępną pod adresem: www.rpwdl.csioz.gov.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy Izby, pod numerami: (58) 524 32 06, (58) 524 32 26.

Więcej informacji w zakładce Komisja Praktyk/Rejestracja Praktyki w RPWDL

Możliwość komentowania została wyłączona.