Komunikat dla podmiotów zobowiązanych do składania sprawozdań MZ wg programu badań statystycznych.

Z uwagi na zasadnicze zmiany wprowadzone ustawą o działalności leczniczej sprawozdania MZ za 2012 rok nie będą wykonywane w dotychczasowym programie SSM (System Statystyki Medycznej) i nie należy do niego logować się.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (zoz, Indywidualne i Grupowe Praktyki Lekarskie, Praktyki Lekarzy Dentystów, Indywidualne i Grupowe Praktyki Pielęgniarek i Położnych).
Podmioty zobowiązane są do ponownej rejestracji w nowym systemie tj System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia – SSRMZ na stronie interetowej: www.csioz.gov.pl/ zakładka Statystyka Publiczna

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88 poz. 439 z późn.zm.)
Należy przypomnieć, że podmioty które odmawiają wykonania obowiązku statystycznego albo udzielania informacji w badaniu statystycznym jak również w przypadku przekazywania danych statystycznych po upływie terminu mogą zostać ukarane grzywną. Za przekazywanie danych statystycznych niezgodne ze stanem faktycznym grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wydział Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego prosi o rzetelne i terminowe przekazywanie sprawozdań objętych programem badań statystycznych zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w tabeli poniżej.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
(MZ-06, MZ-12, MZ-13, MZ-14, MZ-24, MZ-30) 58 30 77 183 Mirosława Jasińska
(MZ-11, MZ-15, MZ-19)                                     58 30 77 184 Paweł Kobyłecki
(MZ-29, MZ-29A)                                               58 30 77 180 Małgorzta Kalkowska
(MZ-88, MZ-89)                                                 58 30 77 182 Danuta Spretka

lub w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie 22 597 09 25.
Uwaga!
Formularze MZ-88, MZ-89 można przesyłać w formie pisemnej na adres Urzędu Wojewódzkiego.
80-180 Gdańsk ul. Okopowa 21/27

OIL zabiega o zmianę warunków przepisów dotyczących obowiązku statystycznego dla praktyk lekarskich, w szczególności praktyk “kontraktowych”, które nie mają dostępu do danych. 

Możliwość komentowania została wyłączona.