W ostatnim czasie do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku wpływają informacje o otrzymywaniu przez lekarzy pism z Centralnego Rejestru Płatników. Treść pism może budzić Państwa wątpliwości co do konieczności uiszczenia wskazanej w nim opłaty. Biuro Prawne OIL w Gdańsku informuje, iż rejestr ten ma charakter stricte komercyjny oraz żaden lekarz lub lekarz dentysta nie ma prawnego obowiązku dokonywania wpisu do ww. rejestru i uiszczania wskazanej opłaty. 

                Jednocześnie Biuro Prawne OIL w Gdańsku informuje, że lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki zawodowe, wbrew twierdzeniom niektórych osób dzwoniących do Państwa, nie mają obowiązku odbywania jakichkolwiek szkoleń w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi oraz ochrony danych osobowych oraz składania egzaminów w tym zakresie.

 

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

 

Możliwość komentowania została wyłączona.