UWAGA! LEKARZE PROWADZĄCY PRAKTYKI ZAWODOWE!!!

W ostatnich dniach lekarze prowadzący praktyki zawodowe otrzymują wezwania do zapłaty kwoty 115 zł za wpis do Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców Sp. z o.o. zarejestrowanej w Sądzie Rejestrowym dla m. st. Warszawy w Warszawie. Pisma te sugerują, iż istnieje obowiązek wpisu do rejestru.
Biuro Prawne Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku informuje, że ani lekarze, ani inni przedsiębiorcy nie posiadają ustawowego obowiązku dokonywania wpisu do tegoż rejestru, a tym samym dokonywania opłaty za wpis.
Lekarzy, którzy już dokonali wpłaty informujemy, że zgodnie z § 9 regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej rejestru:
“Przedsiębiorca, który dokonał wpłaty może złożyć oświadczenie o wykreśleniu jego danych z Rejestru prowadzonego przez KRPiP, w terminie 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia w którym środki zostały zaksięgowane na rachunku KRPiP.
W takim wypadku następuje zwrot uiszczonej opłaty na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata, bądź na rachunek wskazany w oświadczeniu o wykreśleniu.”

Aleksandra Czaja
aplikantka radcowska
Biuro Prawne OIL

Możliwość komentowania została wyłączona.