Między 22 a 27 lutego 2016 r. obchodzić będziemy kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tych dniach w specjalnie wyznaczonych punktach konsultacyjnych na terenie całego kraju każdy będzie mógł skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i porady psychologicznej.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem to inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości, która narodziła się w 2000 r. Ma ona na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych. Idea związana jest z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.
Tego roku w organizację obchodów włączyła się Naczelna Izba Lekarska, a Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zdecydowało o przyznaniu wydarzeniu patronatu honorowego. W zacnym gronie instytucji wspierających inicjatywę znalazły się również Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej. Samorząd lekarski pragnie promować tę szlachetną inicjatywę wśród społeczeństwa.
Maciej Hamankiewicz 
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Na Pomorzu pomoc osobom pokrzywdzonym udzielana jest przez Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne INTERIOS przy ul. Śląskiej 53 w Gdyni (pok. 406, IV piętro tel. 690 489 646, e-mail: biuro@interios.org.pl)

Możliwość komentowania została wyłączona.