W DZIENNIKU USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 września 2014 r. (Poz. 1172) ukazało się ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. Nr 169,poz. 1216 oraz z 2011 r. Nr 10, poz. 55), które wraz z komentarzem przedstawia prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej  dr n. med. Jadwiga Pyszkowska.

Rozporzadzenie zmiany i komentarz

Możliwość komentowania została wyłączona.