Działalność Delegatury Słupskiej w roku 2015 opierała się głównie na bieżących sprawach naszego środowiska lekarskiego, posiedzenia Delegatów, kursy szkoleniowe, pomoc socjalna, organizowanie spotkań w różnych formatach dla Lekarzy Seniorów, pomoc emerytowanym lekarzom w zamawianiu recept, prowadzenie postępowań wyjaśniających przez Zastępców  Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz codzienne czynności administracyjne wykonywane kompetentnie przez pracowników naszego biura.

W kilku zdaniach chciałbym się odnieść do w/w zadań. W roku 2015 Delegaci uczestniczyli w 5 posiedzeniach, na których omawiane były sprawy naszego środowiska. W okresie sprawozdawczym zorganizowano i przeprowadzono w naszej Delegaturze 13 kursów szkoleniowych, dotyczących kształcenia w różnych zagadnieniach. Komisja Socjalna mając do dyspozycji określone środki budżetowe na dany rok działalności, pomogła Kolegom, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji zdrowotnej, udzielając pięciu zapomóg bezzwrotnych na ogólną kwotę 10.000,-. Dziękuję całemu zespołowi słupskiej Komisji Socjalnej, a szczególnie chcę podziękować Koledze Danielowi Turczańskiemu za sprawne rozpatrzenie złożonych wniosków.

W okresie sprawozdawczym do prowadzenia w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej przez naszych Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności  Zawodowej wpłynęło 16 spraw. Za poświęcony czas i trud włożonej pracy bardzo dziękuję Koleżance Danucie Pietrzak – Patelak oraz Kolegom Markowi Haczkowskiemu i Piotrowi Bieńkowskiemu. Dla Lekarzy Seniorów zorganizowano wycieczkę turystyczną Kanałem Elbląskim. Przy tej okazji Koledzy ze Słupska odwiedzili Kolegów z Elbląga, wspólnie zwiedzili Stare Miasto z piękną Starówką oraz nową siedzibę Delegatury Elbląskiej. Tradycyjnie w grudniu Lekarze Seniorzy uczestniczyli w spotkaniu Mikołajkowym. Cieszymy się, że powiększa się grono lekarzy, którzy chętnie uczestniczą w organizowanych przez naszą Delegaturę spotkaniach.

dr n. med. Wojciech Homenda

Przewodniczący Delegatury Słupskiej

Możliwość komentowania została wyłączona.