Czy warto być lekarzem, jakie są współczesne wyzwania badań nad podwyższonym poziomem cholesterolu i miażdżycą – na te m.in. pytania odpowie profesor Allan Sniderman z Kanady specjalny gość Młodzieżowych Spotkań z Medycyną, które rozpoczynają się w tym roku akademickim 29 października.

Inauguracja Młodzieżowych Spotkań z Medycyną odbędzie się w Sali Atheneum Gedanense Novum (Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41/42) o godz. 13.15. Obok profesora Allan Snidermana, wybitnego lekarza i uczonego, swój komentarz na temat ww. zagadnień przedstawi drugi specjalny gość MSM, uczony polskiego pochodzenia, profesor Jerzy Leppert ze Szwecji, ekspert w dziedzinie profilaktyki chorób serca i naczyń. Spotkanie prowadzone w języku angielskim i po polsku. Serdecznie zapraszamy!

Prosimy o potwierdzenie udziału telefonicznie pod numerem: (58) 524 32 00 lub mailowo:oil@oilgdansk.pl  Zakończenie MSM przewidywane jest na godz. 14.45.

Afiliacje specjalnych Gości MSM:
Prof. Allan Sniderman – McGill University Health Centre, Montreal, Kanada
Prof. Jerzy Leppert – Uniwersytet w Uppsali, Szwecja

w imieniu organizatorów zapraszają:
dr hab. med. Tomasz Zdrojewski Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Prewencji i Dydaktyki
dr med. Roman Budziński prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.