Przedstawiamy odpowiedź Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, której udzielił 13 marca br na pytania Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza dotyczące:

1) obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej porad lekarskich zakończonych wystawieniem recepty, za które lekarz prowadzący praktykę lekarską nie pobrał wynagrodzenia,

2) obowiązku posiadania kasy fiskalnej w przypadku, gdy lekarz ma zarejestrowaną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania, jednakże de facto nie udziela w ramach tej praktyki świadczeń medycznych pacjentom – jest więc jedynie „potencjalnym” usługodawcą;

 

Zgodnie z odpowiedzią Ministra Finansów wystawienie recepty w wyniku nieodpłatnej porady (pro familia, pro auctore, dla innych lekarzy lub członków dalszej rodziny) nie podlega obowiązkowi ewidencji na kasie fiskalnej, bowiem analiza przepisów krajowych i wspólnotowych prowadzi do wniosku, że porada taka nie mieści się w pojęciu „sprzedaży”.

Ponadto, zgodnie z treścią odpowiedzi Ministra, lekarz, który posiada praktykę umożliwiającą mu udzielanie odpłatnych świadczeń pacjentom, jednakże de facto tego nie czyni, nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej, celem rejestrowania obrotu, dotyczy jedynie lekarzy faktycznie udzielających odpłatnych świadczeń medycznych.

Z pełną treścią odpowiedzi Ministra możecie się Państwo zapoznać tutaj (link: http://www.nil.org.pl/aktualnosci/ewidencjonowanie-nieodplatnych-uslug-medycznych-na-kasie-fiskalnej-odpowiedz-z-ministerstwa-finansow

Z poważaniem

r.pr. Aleksandra Kosiorek

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

 

Możliwość komentowania została wyłączona.