-Praca na rzecz Samorządu daje mi nadal wiele satysfakcji, uzupełnia moją wiedzę, pozwala nabrać doświadczenia, które tylko tu można osiągnąć - mówi Dariusz Kutella, prezes ORL w Gdańsku, w samorządzie od 30 lat na różnych stanowiskach, w różnych komisjach. W nowym cyklu Poznaj swoją izbę przybliżamy sylwetki osób zaangażowanych w pracę na rzecz samorządu lekarskiego.

Dariusz Kutella, prezes ORL w Gdańsku podczas uroczystości Wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu/fot. Wiesława Klemens

Aleksandra Gramann: Czym zajmuje się Pan zawodowo, czy wystarcza czasu na pasje poza pracą?

Dariusz Kutella: Jestem lekarzem dentystą i  prowadzę własną praktykę lekarską. Organizacja, utrzymanie praktyki oraz praca zawodowa zajmuje mi bardzo dużo czasu i jest to moja podstawowa działalność.  Mimo to znajduję czas wolny od zawodu i zajmuję się inną działalnością, która przynosi również wiele satysfakcji.

Jak Pan trafił do samorządu, jaką funkcję w nim pełni, dlaczego taką? Co daje lekarzom samorząd, a może coś zabiera?

Do pracy na rzecz samorządu skłonił mnie Kol. Wojciech Grabe, dając mi zadanie tworzenia systemu do rejestru praktyk lekarskich. System tworzył informatyk zatrudniony przez Izbę , mnie przypadło dzielenie się doświadczeniem z prowadzonej przeze mnie działalności. Późniejsza działalność w Komisji Praktyk i Stomatologicznej pozwoliły mi na bieżąco śledzić sytuację prawną prowadzenia własnej praktyki i dostosowywać się do wszelkich zachodzących zmian legislacyjnych. Moim kolejnym krokiem była działalność w Okręgowej Radzie Lekarskiej od II kadencji nieprzerwanie do dzisiaj. Na forum Naczelnej Izby lekarskiej przez jedną kadencję pełniłem funkcję członka Komisji Wyborczej a od czterech kadencji członkiem Komisji Stomatologicznej NRL. Obecnie, już drugą kadencję jestem członkiem Rady z tytułu pełnionej funkcji Prezesa ORL w Gdańsku.  

Pełnione wcześniej funkcje zastępcy prezesa, sekretarza czy przez dwie kadencje przewodniczącego Komisji Stomatologicznej pozwoliły mi dokładnie poznać pracę samorządu oraz kierunek, w którym podąża. Moi poprzednicy  w pełnionych przeze mnie funkcjach stosowali zasadę , że tylko współpraca w jak największym gremium, opieranie się na doświadczeniu wielu Koleżanek i Kolegów, pozwoli osiągnąć sukces. Ten sposób prowadzenia działalności samorządowej spodobał mi się również dlatego, że pozwalał na kontynuacje przez następców wszelkich działań prowadzonych przez Izbę Lekarską. Dodatkową satysfakcję sprawiały mi rozmowy z przedstawicielami innych Izb Lekarskich, którzy podkreślali, że „Gdańsk zawsze murem stoi” czytaj jest jednomyślny.

Praca na rzecz Samorządu daje mi nadal wiele satysfakcji, uzupełnia moją wiedzę, pozwala nabrać doświadczenia, które tylko tu można osiągnąć. Czas który poświęcam na tę aktywność uważam za słusznie wykorzystany

Jaki kierunek działań powinny obrać izby lekarskie, żeby skuteczniej reprezentować środowisko lekarskie?

 Izby lekarskie i samorządowcy stale ewoluują , zwłaszcza ostatnimi czasy mamy przykłady wręcz rewolucyjnych zmian w niektórych Izbach. Cały świat dookoła się zmienia, potrzeby społeczne również, więc nie można się dziwić zmianom w samorządzie lekarskim. Jeżeli nasze działania będą reprezentowały większość środowiska lekarskiego to kierunek w którym pójdą Izby Lekarskie będzie słuszny.

Dziękuję za rozmowę. 

Możliwość komentowania została wyłączona.