Prezes NIL Andrzej Matyja informuje, że w ślad za rozmowami prowadzonymi z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia resort podjął się zorganizowania wsparcia finansowego dla rodzin lekarzy zmarłych na COVID-19.

Minister Zdrowia może wnioskować o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów rent specjalnych owdowiałym i osieroconym członkom rodzin lekarzy, którzy zmarli z powodu COVID-19, (na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych), przy czym zakażenie wirusem SARS-CoV-2 miało związek z wykonywaniem zawodu.

Prosimy o wysyłanie informacji wraz z oświadczeniem RODO na adres: sekretariat@oilgdansk.pl Czekamy też na informacje od osób, które znają rodzinę, w której lekarz zmarł z powodu COVID-19.  

Zebrane dane będą stanowiły podstawę do wystąpienia o ww. świadczenie. Po weryfikacji w OIL w Gdańsku zostaną one przesłane do Naczelnej Izby Lekarskiej.

 

W celu złożenia ww. wniosku wymagane jest wypełnienie załączonej tabeli i przesłanie na adres: j.bizon@hipokrates.org

Dane do wniosku MZ o wsparcie finansowe dla rodzin lekarzy zmarłych na Covid

 

Niestety należy pamiętać, że przy gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu danych obowiązują przepisy RODO. Przy przesyłaniu dalej powyższych informacji należy dodać:

Przekazanie danych osobowych jest równoznaczne z:

  • wyrażeniem zgody na udostępnienie przez [dane właściwej ORL] zawartych w formularzu danych osobowych do Naczelnej Izby Lekarskiej, mieszczącej się przy ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, w celu udzielenia pomocy w uzyskaniu od Ministerstwa Zdrowia wsparcia finansowego dla rodzin lekarzy zmarłych na COVID-19
  • wyrażeniem zgody na udostępnienie przez Naczelną Izbę Lekarską, mieszczącą się przy ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa zawartych w formularzu danych osobowych do Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w celu wnioskowania Ministra Zdrowia o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów rent specjalnych na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych

 

Możliwość komentowania została wyłączona.