Prosimy o zapoznanie się z pismem Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie problemu związanego z przestrzeganiem praw człowieka — kobiet ciężarnych i rodzących, dotyczącego form i okoliczności udzielania przez pacjentki zgód na zabiegi mające miejsce w trakcie porodu, do wiadomości i ewentualnego wykorzystania.

Do pobrania

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich

Możliwość komentowania została wyłączona.