Obwieszczenie w sprawie wyników wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku kadencji 2013 – 2017. Wyniki publikowane są w podziale na rejony, delegaci umieszczeni są w kolejności zgodnej z ilością otrzymanych głosów.
Uwaga: w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia można wnieść protest przeciwko ważności wyborów do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku.

lek. Anna Budzyńska – Sildatke
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku

Spis kandydatów wybranych w poszczególnych rejonach 

Możliwość komentowania została wyłączona.