Rozpoczęto procedurę składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta (edycja XII).  Serdecznie zapraszamy do składania wniosków i uhonorowania pracy szczególnie na to zasługujących przedstawicieli gdańskiej służby zdrowia.

Prezydent Miasta Gdańska przyznaje Nagrodę główną i 3 wyróżnienia w następujących wysokościach: 

 1. Nagroda główna w wysokości 15.000,00 zł,
 2. Trzy wyróżnienia po 5.000,00 zł.

Nagrodę może otrzymać pracownik służby zdrowia, który w szczególności: 

 1. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w gdańskiej służbie zdrowia,
 2. stale podnosi kwalifikacje zawodowe,
 3. cieszy się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów,
 4. propaguje holistyczne podejście do pacjenta,
 5. wykazuje zrozumienie i solidarność w stosunku do cierpienia pacjentów,
 6. buduje system wsparcia dla chorych i ich rodzin,
 7. inicjuje nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych,
 8. dba o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami,
 9. angażuje się w realizację programów profilaktycznych, finansowanych przez Gminę Miasta Gdańska lub Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wnioski o przyznanie Nagrody, sporządzone na odpowiednich formularzach załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać do dnia 9 października 2020 roku. 

Szczegóły: 

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/komunikaty/rozpoczecie-procedury-skladania-wnioskow-o-nagrode-prezydenta-miasta-gdanska-dla-pracownikow-gdanskiej-sluzby-zdrowia,a,179071 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.