W  kwietniu 2019 roku w sali konferencyjnej im. Dr Haliny Porębskiej OIL w Gdańsku odbyła się promocja książki autorstwa prof. Zbigniewa Wajdy “Szpital na Łąkowej we wspomnieniach”. Wydarzenie zgromadziło między innymi lekarzy, którzy pracowali w tym szpitalu, a wspomnienia tamtych czasów wywołały wiele emocji.

Książka została napisana przy udziale wielu autorów, a wydana dzięki znacznemu wkładowi finansowemu Okręgowej Izby Lekarskiej, współpracy GUMedu i Wydawnictwa Via Medica. Zważywszy na główny wkład finansowy, OIL w Gdańsku jest w posiadaniu praw do dalszego dysponowania książką, co pozwoli w przyszłości na dodruk, w miarę potrzeb środowiska lekarskiego. W trakcie spotkania egzemplarze książki zostały wręczone uczestnikom wydarzenia, którzy zaoferowali swoje wsparcie dla „Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom”. Prezes Fundacji prof. Wiesław Makarewicz zgromadził od uczestników spotkania datki w kwocie 2855 zł. Cała kwota zostanie przeznaczona na wsparcie lekarzy seniorów będących pod opieką Fundacji oraz Prof. W. Makarewicza.

Informujemy, że OIL w Gdańsku ma w posiadaniu jeszcze kilkadziesiąt egzemplarzy książki “Szpital na Łąkowej we wspomnieniach”, osoby chętne mogą odebrać książkę w sekretariacie izby wpłacając datek w wysokości 50 zł na Fundację Pomocy Lekarzom Seniorom.     

Możliwość komentowania została wyłączona.