Lekarze pytają o listy wyborcze – Izba odpowiada 

Do Okręgowej Izby Lekarskiej dzwonią lekarze z pytaniami dotyczącymi list w rejonach wyborczych. Najczęściej pytają państwo o to, na jakiej podstawie odbywało się umieszczanie poszczególnych osób na listach rejonów wyborczych.

Odpowiadamy:

– Na podstawie informacji w rejestrze aktualizowanych przez lekarzy i lekarzy dentystów zgodnie z art. 49 ust.7 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009r.(Dz.U.z 2009r.N 219,poz.1708 z późn. zm.)

– list zatrudnionych lekarzy, przesyłanych  do OIL przez placówki zatrudniające

– wykazu osób opłacających składki  za pośrednictwem placówek zatrudniających

– list sporządzonych na wniosek grupy lekarzy.

Wszystkim, którzy mają problemy z wyszukiwaniem swoich nazwisk na listach wyborczych, przypominamy:

Na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej w zakładce Wybory znajduje się lista rejonów wyborczych, na której wszystkie osoby uprawnione są umieszczone w odpowiednich rejonach.

Aby wyszukać  swoje nazwisko  w pliku pdf-  klikamy CTRL+F lub w menu Edycja->Znajdź. Wpisujemy swoje nazwisko i klikamy Szukaj. W przypadku gdy nazwiska się powtarzają,  należy wpisać także imię.  Gdy otworzyliśmy plik w formacie docx, wyszukiwanie nazwiska wygląda podobnie.

Osoby, które nie znalazły się w żadnym z wymienionych powyżej wykazów – zostały wpisane do rejonów o numerach 069 lub 070.

Lekarze, którzy chcą zmienić rejon, mogą to uczynić do 18 lutego br. (decyduje data wpływu wniosku do biura OIL) przesyłając do biura OIL w Gdańsku  wniosek zamieszczony na naszej stronie internetowej. Wniosek ukaże się także w najbliższym numerze PML

                                                                                           Halina Porębska
                                                                                           Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku


Możliwość komentowania została wyłączona.