Nz. Uczestnicy spotkania/ fot. Maciej Gieleta/OIL w Gdańsku

Kolejne Młodzieżowe Spotkania z Medycyną odbyły się 19 grudnia 2023 r. w Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza w budynku AGN. Projekt ten realizują i koordynują specjaliści z Zakładu Prewencji i Dydaktyki GUMed: kierownik jednostki prof. Tomasz Zdrojewskidr hab. Anna Korzon-Burakowska, we współpracy z przedstawicielami Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku: dyrektor Pauliną Siedlecką i wiceprezesem dr. Romanem Budzińskim. MSM od czasu pandemii COVID-19 realizowane są hybrydowo. W listopadzie 2023 r. odnotowano rekord frekwencji w ponad 12-letniej historii tych spotkań. Udział wzięło ponad 1000 uczniów z 18 liceów z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Grudniowe przedświąteczne wydarzeniu mimo mniejszej liczby uczestników stało na równie wysokim poziomie merytorycznym, a po raz drugi zwieńczył je konkurs wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowotnej.

Ostatnie w 2023 r. MSM rozpoczęły się jak zwykle od wykładu „juniorskiego”. Prezentację na temat korzystnych i niepożądanych efektów zdrowotnych wyczynowego uprawiania sportu przedstawiła uczennica 4 klasy X LO w Gdyni Emilia Beyer-Wróblewska. Następnie głos zabrał prof. Krzysztof Kuziemski, który wygłosił kliniczny wykład pt. Czy wszystkie formy palenia tytoniu w ten sam sposób niszczą nasze zdrowie?.

Następnie dr Klaudia Suligowska, p.o. kierownika Zakładu Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia GUMed podsumowała ponad 10 lat badań dzieci i młodzieży w Sopocie. Wyniki badań przesiewowych u dzieci opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych jednoznacznie wskazały na znaczne rozpowszechnienie rozmaitych problemów zdrowotnych badanej grupy wiekowej, a co za tym idzie na potrzebę edukacji zdrowotnej, oraz realizacji badań przesiewowych i uczestnictwa w nich.

Trzecią część grudniowych MSM, podobnie jak rok temu, przygotowali studenci VI r. kierunku lekarskiego, członkowie SKN Pasjonaci Pediatrii: jego przewodnicząca Anna KloczkowskaMarcin Wieczorek. Uczniowie odpowiadali na specjalnie przygotowane pytania sprawdzające ich wiedzę o zdrowiu i chorobach cywilizacyjnych. Pozwoli to ocenić wiedzę licealistów w odniesieniu do wymagań obowiązującej od kilku lat podstawy programowej w polskich szkołach.

Zwieńczeniem grudniowych MSM był natomiast przeprowadzony przez studentów konkurs. Składał się on z 20 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru, na które za pośrednictwem aplikacji Kahoot odpowiadali przedstawiciele ośmiu szkół uczestniczących w spotkaniu zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie. Brano pod uwagę poprawność odpowiedzi, jak i czas jej udzielenia. Nagrodzono zespół, który najszybciej udzielił najwięcej poprawnych odpowiedzi – uczniów XX LO w Gdańsku. Tuż za nimi uplasowały się zespoły liceów z Braniewa, Sopotu i Gdyni. Nagrody dla zwycięzców ufundowała Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku.

Paulina Siedlecka

Możliwość komentowania została wyłączona.