Rok 2015 zamyka piąty rok działalności obecnych władz Fundacji.  Jaki to był czas? Fundacja udzieliła  w  2015 r. wsparcia 11 osobom potrzebującym w łącznej wysokości 30  300 zł. Nie odmówiliśmy pomocy nikomu, kto się o nią zwracał.

Zachowujemy status organizacji pożytku publicznego, na środki, którymi dysponujemy, składają się więc odpisy 1% od podatku od dochodów osobistych i wpłaty od darczyńców. W mijającym roku ponad 100 lekarzy  zrzeszonych  w Okręgowej  Izbie Lekarskiej w Gdańsku (dokładne dane nie są dostępne) dokonało takich odpisów na łączną kwotę 11 828 zł.

Zwracamy się z gorącym apelem do środowiska lekarskiego nie tylko o hojność na rzecz Fundacji, lecz także o wrażliwość na potrzeby tych spośród nas, którzy w jesieni życia znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Nie miejmy oporów w korzystaniu z pomocy Fundacji. Istnieje po to, by wspierać  potrzebujących.  Celem  statutowym Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom jest udzielanie pomocy finansowej lekarzom seniorom, którzy w jesieni pracowicie spędzonego życia niejednokrotnie doświadczają wyzwań, z którymi nie potrafią już sobie sami radzić. Fundacja będzie dokładać wszelkich starań, by otoczyć ich opieką i nieść im pomoc. Wiemy dobrze, że starość niesie ze sobą choroby i niepełnosprawność, co z kolei powoduje konieczność większych wydatków na leki i zabiegi rehabilitacyjne tudzież na opłacenie opieki  pielęgnacyjnej. Apelujemy więc do środowiska lekarskiego: Pomóżcie nam pomagać!

Zadowalające  wypełnianie naszej misji będzie możliwe jedynie dzięki zrozumieniu i poparciu środowiska lekarskiego, o które nieustannie  zabiegamy.  Potrzebujących jest  wielu, bądźmy więc solidarni! Każdy może pomóc i każdy grosz się liczy!

FUNDACJA POMOCY LEKARZOM SENIOROM
KRS 0000069804
Bank Zachodni WBK
73 1090 1102 0000 0000 1001 3748
prof. Wiesław Makarewicz
prezes Zarządu Fundacji

1% PODATKU DLA ANESTEZJOLOGA  RYSZARDA TOMASZCZUKA
Szanowni koleżanki i koledzy,
Minął już rok, od kiedy nasz kolega Ryszard Tomaszczuk z wielkim trudem walczy o powrót do zdrowia po nieszczęśliwym wypadku, który  doprowadził do wysokiego  uszkodzenia rdzenia kręgowego. Rysiu  jest  anestezjologiem od 1975 roku związanym ze szpitalem im. Mikołaja  Kopernika w Gdańsku. Przez wiele lat pracował z zaangażowaniem i oddaniem, dzielił się swoim doświadczeniem z kolegami uczącymi się zawodu. Teraz marzy, żeby jeszcze choć na chwilę wrócić do pracy.
To marzenie motywuje go do ciężkiej pracy, jaką jest rehabilitacja w jego stanie zdrowia. Kolejne turnusy  rehabilitacyjne  wymagają  środków  finansowych,  dlatego  zwracamy  się  do  Państwa  z  prośbą o przekazanie 1% podatku na konto utworzone na ten cel. Z góry serdecznie dziękujemy
Anestezjolodzy szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

MOŻNA WPŁACAĆ DOWOLNE DAROWIZNY
Stowarzyszenie „Neurochirurgia Pomorska”
ul. Wajdeloty 13, 80−437 Gdańsk
KRS: 0000265567
REGON: 220316365
PKO BP 68 1020 1811 0000 0002 0116 8392
Dopisek: „Dr Ryszard Tomaszczuk”

Możliwość komentowania została wyłączona.