1. Projekty ukierunkowane na rozwój programów profilaktycznych wczesnego wykrywania następujących nowotworów:  rak piersi; rak szyjki macicy; rak jelita grubego.

Rozstrzygnięto konkurs i podpisano umowy na realizację .

Na raka piersi przeznaczono 1 937 075,92 ( Geneva), na raka szyjki macicy 4 743 539,82 ( Copernicus ) oraz na raka jelita grubego 5 722 733,94 ( Copernicus)

Link do konkursu : http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-5-4-2-zdrowie-na-rynku-pracy

 

  1. Czynniki ryzyka w miejscu pracy (bez formuły RPZ)

Nabór  zakończony 15.11.2017. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 39 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 28 113 088,20 zł

Obecnie trwają negocjacje ( w załączeniu lista projektów przekazanych do negocjacji) – 24 projekty na łączną kwotę 21 009 227,55

Link do konkursu : http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-5-4-2-zdrowie-na-rynku-pracy-rpo-wp-2014-2020

 

  1. Choroby specyficzne dla regionu (cukrzyca typu 2) „Regionalny program polityki zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2”.

Termin składania wniosków –  Od 29 grudnia 2017 roku do 24 lutego 2018 roku. Na ogłoszony konkurs ( poza ZIT) nie wpłynął żaden wniosek.

Link do konkursu : http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-5-4-2-zdrowie-na-rynku-pracy-rpo-wp-2014-20-1

 

  1. Rehabilitacja lecznicza(rehabilitacja kardiologiczna) Regionalny Program Zdrowotny – Moduł Rehabilitacja Kardiologiczna.

Ogłoszono konkurs w dniu 06.02.2018r.  Termin składania wniosków  od 12 marca 2018 do 25 kwietnia 2018 roku .
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi[1] 33 423 751,41 PLN, w tym:

środki EFS w wysokości 29 905 461,79 PLN,

krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 3 518 289,62 PLN.

Link do konkursu : http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-5-4-2-zdrowie-na-rynku-pracy-rpo-wp-2014-20-2

Jolanta Wierzbicka 

kierownik Referatu Zdrowia Publicznego

Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku 

Możliwość komentowania została wyłączona.