Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku zwróciła się 9 czerwca br do Ministra Zdrowia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o udzielenie jednoznacznej informacji w sprawie stanu prac legislacyjnych, dotyczących przesunięcia terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej na rok 2017.

Przypomnijmy: obowiązujące przepisy nakładają na wszystkich świadczeniodawców, w tym również indywidualne i grupowe praktyki lekarskie, obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej od 1 sierpnia 2014r. Ministerstwo Zdrowia wielokrotnie zapowiadało, iż planowane jest przesunięcie terminu wejścia w życie tego obowiązku na rok 2017, jednak aby zapowiedzi te stały się prawem, musi zostać uchwalona zmiana ustawy. W październiku 2013 oraz styczniu 2014 na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazały się projekty założeń takich zmian, do chwili obecnej nie zostały jednak wprowadzone do ustawy, brak też jakichkolwiek informacji na temat tego czy, kiedy i w jakiej formie zostaną wniesione pod obrady sejmu.

Biorąc pod uwagę dramatycznie krótki czas, jaki pozostał lekarzom na przygotowanie się do nowego obowiązku w przypadku, gdyby do zapowiadanego przesunięcia terminu nie doszło, Okręgowa Izba Lekarska wezwała Ministra Zdrowia do niezwłocznego udzielenia lekarzom jednoznacznych wyjaśnień w tej sprawie.
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, Minister zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w ciągu 14 dni.
IKK
Pismo OIL w Gdańsku do Ministra Zdrowia

Możliwość komentowania została wyłączona.