Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza lekarzy dentystów z całego kraju na bezpłatne szkolenia: 10.10.2016; 21.11.2016 – „Ochrona radiologiczna pacjenta dla lekarzy dentystów”, 22-23.11.2016 – „Kurs dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu S”

Kursy zakończone egzaminem (egzaminy płatne zgodnie ze stawkami określonymi w obowiązujących  Rozporządzeniach MZ). ZAPISY: www.odz.nil.org.pl  Miejsce szkoleń: Naczelna Izba Lekarska Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, e- mail: odz@hipokrates.org tel. (22) 559 13 10, (22) 559 13 44

 

Możliwość komentowania została wyłączona.