Komisja Etyki Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi przeprowadza badanie naukowe dotyczące sytuacji lekarzy i lekarzy dentystów rozpoczynających swoje szkolenie specjalizacyjne (pierwsze i każde kolejne). Badanie to ma na celu poszerzenie wiedzy i zebranie opinii młodych lekarzy na temat przebiegu szkoleń specjalizacyjnych oraz mankamentów z nimi związanymi.
Ankieta internetowa będąca narzędziem badawczym znajduje się pod następującym adresem: http://daa.pl/specjalizacja – do udziału w badaniu zapraszamy wszystkich chętnych lekarzy i lekarzy dentystów którzy są w trakcie odbywania szkolenia specjalizacyjnego (pierwszego lub kolejnego)
Wierzymy, że wyniki tego badania pozwolą na lepsze poznanie realiów związanych z obecnie prowadzonymi szkoleniami specjalizacyjnymi oraz ewentualną poprawę istniejącej sytuacji – planujemy bowiem przedstawić wszystkie wyniki badania szerokiemu gronu autorytetów świata medycznego oraz osobom i jednostkom odpowiedzialnym za przeprowadzanie szkoleń specjalizacyjnych (w tym Ministerstwu Zdrowia, CMKP itp.)
Ewentualne pytania drogą mailową: badania.oil@gmail.com

Możliwość komentowania została wyłączona.