Biuro Prawne OIL w Gdańsku przypomina, że zawarte przez lekarzy i lekarzy dentystów indywidualne umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych tracą moc z końcem bieżącego roku. Po tej dacie recepty refundowane będą mogli Państwo wystawiać wyłącznie w oparciu o posiadane prawo wykonywaniu zawodu, a nie odrębną umowę upoważniającą. Z uwagi na wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia lekarze posiadający umowy w celu przedłużenia upoważnienia powinni wykonać następujące kroki:

  1. zalogowanie do Portalu Personelu, który służy do generowania numerów recept
  2. kliknięcie na odnośnik „Wnioski” (w zakładce „Moje dane”)
  3. kliknięcie na odnośnik „Wniosek o aktualizację danych osób uprawnionych do wystawiania recept”
  4. wypełnienie formularza przy użyciu aktualnych danych osobowych
  5. kliknięcie „Zatwierdź wniosek”, a następnie „Przekaż wniosek”
  6. po zatwierdzeniu przez Oddział NFZ wniosku aktualizacyjnego lekarz może złożyć wniosek o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej 
  7. wniosek o utrzymanie uprawnienia należy zatwierdzić i przekazać w formie elektronicznej do NFZ
  8. przesłany wniosek elektroniczny należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do NFZ (osobiście lub korespondencyjnie)

Wszystkich wskazanych wyżej formalności powinni Państwo dokonać najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016r.

OIL w Gdańsku pomaga w dopełnieniu wskazanych wyżej formalności lekarzom seniorom, którzy korzystali dotychczas z pomocy przy zamawianiu recept refundowanych. W celu ich załatwienia prosimy o osobiste przybycie do OIL w Gdańsku. Jednocześnie informujemy, że OIL w Gdańsku nie ma możliwości pomocy pozostałym lekarzom seniorom, z uwagi na nieposiadanie danych do logowania do Portalu Personelu tychże osób.

Możliwość komentowania została wyłączona.