Wiceminister Zdrowia Piotr Warczyński w piśmie z dnia 10 czerwca 2014r. do Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza poinformował, iż obecnie procedowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, zakłada przesunięcie terminu obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej na 1 sierpnia 2017 r.
W dniu 24 kwietnia 2014 r. projekt został skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, natomiast w dniu 29 maja 2014 r. został przyjęty i rekomendowany Radzie Ministrów. Obecnie projekt przygotowywany jest do przedłożenia pod obrady najbliższego posiedzenia Rady Ministrów.

Pismo MZ z dn 10 czerwca 2014 r.


Możliwość komentowania została wyłączona.