Do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku w ostatnich dniach zaczęły docierać sygnały o otrzymywanej przez naszych lekarzy korespondencji, zwierającej certyfikat Ogólnopolskiego Plebiscytu Medycznego „Laur Pacjenta 2013”. Co ważne lekarze, do których kierowane jest zawiadomienie, nie zgłaszali chęci udziału w plebiscycie i nie wyrażali swojej zgody na uczestnictwo w konkursie. Ponadto wraz z zawiadomieniem o otrzymaniu nagrody doręczana jest druk polecenia przelewu oraz informacja, w której wskazane jest, że „publiczne używanie Certyfikatu jest możliwe po uregulowaniu jednorazowej opłaty licencyjnej w wysokości 386,00 zł brutto (…)”

Biuro Prawne Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku zwraca uwagę na niepokojący i poddający w wątpliwość rzetelność konkursu fakt, iż jedynym kryterium otrzymania certyfikatu jest wpłata pieniędzy na konto organizatora – firmy OptimaRates.com Sp. z o.o. Jednocześnie zalecamy lekarzom i lekarzom dentystom – członkom naszej Izby szczególnie rozważne podejmowanie decyzji o zapłacie żądanej przez firmę kwoty.

Jednocześnie informujemy Państwa, iż decyzją Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku w najbliższym czasie do właściwej miejscowo prokuratury zostanie wystosowane zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez organizatorów plebiscytu.

r.pr. Aleksandra Kosiorek

Biuro Prawne OIL

Możliwość komentowania została wyłączona.