W związku z pytaniami jakie pojawiły się podczas szkolenia z prawa medycznego dla lekarzy w trakcie specjalizacji w dniu 9 lutego 2022r. poniżej znajdą Państwo informację na temat etapu szkolenia specjalizacyjnego, od którego lekarz może udzielać świadczeń gwarantowanych AOS jako lekarz w trakcie specjalizacji. Rozporządzenie wymienia lekarza, który:

  1. a) rozpoczął specjalizację w szczegółowej dziedzinie medycyny przed dniem 30 września 2014 r. - w przypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej,
  2. b) ukończył pierwszy rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w innych niż wymienione w lit. a i c dziedzinach medycyny oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej,
  3. c) ukończył drugi rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej.

 

Rozporządzenie określa ponadto warunki udzielania świadczeń, w tym dotyczące personelu, odrębnie dla każdej dziedziny, przewidując niekiedy warunki dodatkowe (np. określone doświadczenie w udzielaniu świadczeń w danym zakresie), tak więc należy mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach mogą pojawić się takie dodatkowe warunki. 

 

Podstawa prawna: rozporządzenie z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – j.t. Dz.U. 2016.337 z późn. zm. 

Iwona Kaczorowska-Kossowska

Radca prawny OIL w Gdańsku

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.