3 września 2014r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. z 2014r., poz. 1172)

Zmiany wprowadzane przez rozporządzenie zostały opisane tutaj.

 

4 września 2014r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 1184)

 

10 września 2014r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2014r., poz. 1207)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 września 2014r. Określa wzór obligatoryjnego oświadczenia składanego przez konsultantów krajowych i wojewódzkich w zakresie ochrony zdrowia. Rozporządzenie realizuje upoważnienie określone w nowelizacji ustawy z dnia 22 lipca 2014r. Zgodnie z art. 2 nowelizacji Konsultanci składają oświadczenie nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 11 grudnia 2014r. W przypadku niezłożenia tego oświadczenia organ, który powołał konsultanta, odwołuje go.

 

15 września 2014r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015r. (Dz.U. z 2014r., poz. 1220)

W roku 2015r. wynagrodzenie minimalne wynosić będzie 1750zł.

 

19 września 2014r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich(Dz.U. z 2014r., poz. 1239)

Zmiany wprowadzane przez rozporządzenie zostały opisane tutaj.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2014r., poz. 1245)

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 października 2014r. i przewiduje podwyższenie poziomów finansowania przez pacjenta kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym. W przypadku gdy pacjent rozpoczął leczenie w sanatorium uzdrowiskowym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i kontynuuje to leczenie po tym dniu, stosuje się dotychczasowe stawki.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych (Dz.U. z 2014r., poz. 1246)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 września 2014r. Rejestr będzie prowadzony przez Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w formie elektronicznej.

 

22 września 2014r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2015 r. (Dz.U. z 2014r., poz. 1251)

Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r. i określa nowe stawki na rok 2015.

 

26 września 2014r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz.U. z 2014r., poz. 1293)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014r. Zastępuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

Możliwość komentowania została wyłączona.