Ważne komunikaty

Kategorie

Staż podyplomowy, Ważne komunikaty |

Uwaga Lekarze Dentyści!!!

Szkolenie z ratownictwa medycznego dla lekarzy stażystów dentystów z woj. pomorskiego odbędzie się od 13.05.2019 do 24.05.2019 roku w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 08:00. Stażystów […]


Czytaj dalej

 

Szkolenie z ratownictwa medycznego dla lekarzy stażystów dentystów z woj. pomorskiego odbędzie się od 13.05.2019 do 24.05.2019 roku w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 08:00. Stażystów prosimy o odpowiednio wcześniejsze przybycie i zgłoszenie się na SOR. 

W razie pytań proszę o kontakt. 

Ewa Błęcka

Kierownik Działu Kadr i Płac

tel. (58) 764 03 51e-mail: eblecka@wss.gda.pl

Uwaga! Sprawozdania statystyczne tylko on-line! Zbliżają się terminy składania sprawozdań!

Obowiązek statystyczny dotyczy wszystkich lekarzy oraz lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe lub podmioty lecznicze. Aktualnie składanie sprawozdań jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej. 

Zalecamy zatem niezwłoczne założenie konta na portalu przeznaczonym do składania sprawozdań: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/register.html z uwagi na fakt, że konieczna będzie procedura weryfikacji użytkownika.

Po zarejestrowaniu użytkownika konieczne jest pobranie formularza rejestracji w formacie pdf, następnie należy go wydrukować, podpisać i wysłać faksem, e-mailem lub listownie na adres wskazany w lewym górnym rogu formularza.

Po aktywacji konta możliwe będzie wypełnienie i przesłanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych.

Więcej informacji o rejestracji użytkownika, aktywacji konta oraz wypełnianiu sprawozdań znajdą Państwo w opracowaniu „Instrukcja obsługi Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ)” pod adresem: https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/statystyka/podrecznik_uzytkownika_ssoz_5c3c4dca8542b.pdf

 

Najbliższy termin składania sprawozdań mija 28 stycznia 2019 roku (formularz ZD-3).

Sprawozdania statystyczne MZ-88 oraz MZ-89 (obowiązek dotyczy wszystkich praktyk lekarskich) mija 1 marca 2019 roku!

Terminy składania sprawozdań statystycznych znajdziecie Państwo tutaj OBOWIĄZKI STATYSTYCZNE PRAKTYK LEKARSKICH w 2019 roku

 

Podział szpitali na grupy z bioetyki, prawa medycznego, orzecznictwa

Kursy trwają od godz. 8.00 do ok. godz. 16.00

GRUPA I

07.01.2019 – 18.01.2019

LEKARZE

STAŻ ROZP. 01.10.2018

Copernicus Podmiot Leczniczy  Sp. z o.o. Szpital św. Wojciecha w Gdańsku (35)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku (19)

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie (8)

ZDROWIE Sp. z o.o. w Kwidzynie (1)

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach (4)

Szpital Specjalistyczny im. J.K.Łukowicza w Chojnicach (2)

Szpitale Tczewskie S.A w Tczewie (5)

Szpital w Miastku (2)

Sztum Szpitale Polskie (1)

  

GRUPA II

04.02.2019 – 15.02.2019

LEKARZE

STAŻ ROZP. OD 01.10.2018

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku (39)

7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku (20)

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.  ul. Wójta Radtkego (15)

  

GRUPA III

04.03.2019-15.03.2019

STAŻ ROZP. OD 01.10.2018

 LEKARZE

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (1)

Kociewskie Centrum Zdrowia NZOZ Szpital św. Jana w Starogardzie Gdańskim (1)

 

LEKARZE DENTYŚCI

Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne w Gdańsku (5)

SYSTEM Agata Wieczorkowska-Lipińska w Gdyni (1)

STOMMEDICA Pogotowie Stomatologiczne w Wejherowie (1)

Stomatologia Uśmiechnij się Arleta Jażdżewska w Człuchowie (1)

Przychodnia Orłowo Podmiot Leczniczy w Gdyni (4)

Profilaktyka Stomatologiczna Pomorze Sp. z o.o. w Gdańsku (1)

P Fiwek, Ł. Fiwek Fi Clinic Gabinet Dentystyczny sp. p. w Tczewie (1)

NZOZ Stomatologia Kamila Baranicka w Lubichowie (2)

NZOZ Przychodnia Stomatologiczna STOMADENT s.c. w Starogardzie (1)

NZOZ MEWA w Gdańsku i w Nowym Dworze Gdańskim (4)

NZOZ Centrum Stomatologii Jadwiga Szarstuk w Tczewie (1)

NZOZ ART.-DENTICA w Pruszczu Gdańskim i w Tczewie (4)

NZOZ Neodentica Robert Kucharski w Gdańsku (2)

NZOZ MILADENT Przychodnia Stomatologiczno-Implantologiczna (4)

NZOZ Dentus Plus Grzegorz Nowak (2)

NZOZ Nr 1 w Rumi (1)

NZOZ Twoje Zdrowie EL w Elblągu (2)

NZOZ ALMED w Gdańsku (1)

NZOZ Vitrodent w Słupsku (1)

MMG w Pruszczu Gdańskim (1)

Magic Smile Clinic (1)

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marta Radwańska w Gdyni (1)

Indywidualna Praktyka Lekarska Daniel Kurban w Gdańsku (1)

Happy Smile Gabinet Stomatologii i Medycyny Estetycznej w Gdańsku (2)

Gdańskie Centrum Stomatologiczne w Gdański i w Gdyni (2)

Gdańśka Klinika Implantologii w Gdańsku (2)

Gabinety Stomatologiczne DENTUS ZDROWIE H Klasa Spółka Jawna w Gdańsku i w Gdyni (6)

Gabinety SKIM w Gdańsku (2)

Elbląskie Centrum Medyczne LIFECLINICA w Elblągu (1)

Doktor Krasicki sp. z o.o. w Gdyni (2)

Dental Spa Honorata Sroczyńska w Gdańsku (2)

Centrum Stomatologiczne w Pruszczu Gdańskim (1)

Centrum Stomatologiczne ASDENT s.c. w Gdyni (1)

Centrum Medyczne ADENT w Jantarze (1)

Centrum Implantologiczno Stomatologiczne  ALOE DENT w Żukowie (1)

 

GRUPA IV

01.04.2019-12.04.2019

STAŻ ROZP. OD 01.10.2018

 LEKARZE

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku (35)

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1 (15)

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.  im. Ceynowy w Wejherowie (11)

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu  (4)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku (3)

Witam

Szukam lekarzy obcokrajowców, z krajów spoza EU, którzy w ostatnim czasie (1-2 lata) pracowali lub teraz pracują na stażu podyplomowym bez wynagrodzenia. Chciałbym w artykule dla Dużego Formatu (Gazeta Wyborcza) opisać tę sytuację. W razie potrzeby zapewniam anonimowość. Proszę o kontakt.

Krzysztof Boczek
k.boczek@sluzbazdrowia.com.pl
tel. 506 061 821

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej i Wiceprezes NRL lek. dent. Andrzej Cisło przekazał następującą informację w sprawie stosowania przez lekarzy dentystów amalgamatu po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008:

Komisja Stomatologiczna NRL informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 z dniem 1 lipca 2018 r. amalgamatu stomatologicznego nie można stosować w leczeniu zębów mlecznych, w leczeniu stomatologicznym dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz kobiet ciężarnych lub karmiących, z wyjątkiem sytuacji, w których lekarz dentysta uzna to za absolutnie niezbędne z uwagi na szczególne potrzeby medyczne pacjenta.

Zakaz ten dotyczy zarówno lekarzy dentystów realizujących kontrakt z NFZ, jak również lekarzy dentystów, którzy nie działają na podstawie umowy z Funduszem.

Mimo wejścia w życie ww. unijnego rozporządzenia nie wprowadzono zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 193), w szczególności w załączniku nr 11, który zawiera wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych.

W przedmiotowym rozporządzeniu zakaz ten powinien znaleźć odzwierciedlenie. Wprowadzenie ww. zmian byłoby pożądane z uwagi na przejrzystość i spójność przepisów w przedmiotowym zakresie.
Niemniej, brak nowelizacji:
* rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 193) oraz
* zarządzenia Nr 23/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne
nie oznacza, iż wspomniane ograniczenia w stosowaniu amalgamatu nie obowiązują.

Rozporządzenie Parlamentu UE i Rady (UE) jest aktem prawnym, którego postanowienia implementowane są do polskiego porządku prawnego bezpośrednio, a zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146) świadczeniodawca jest obowiązany wykonywać umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ograniczenie stosowania materiału znajdującego się w wykazie powinno wywołać dyskusję nad zmianami w zasadach udzielania świadczeń publicznych wobec tych grup pacjentów, wobec których ograniczono jego stosowanie. Naczelna Rada Lekarska prowadzi prace konsultacyjne w tej sprawie.

Poniżej przypominam pełne brzmienie art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008
„Art. 10
1. Od dnia 1 stycznia 2019 r. amalgamat stomatologiczny stosuje się wyłącznie w formie kapsułkowanej w odmierzonej dawce. Zakazuje się stosowania przez lekarzy dentystów rtęci w formie niekapsułkowanej.
2. Od dnia 1 lipca 2018 r. amalgamatu stomatologicznego nie można stosować w leczeniu zębów mlecznych, w leczeniu stomatologicznym dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz kobiet ciężarnych lub karmiących, z wyjątkiem sytuacji, w których lekarz dentysta uzna to za absolutnie niezbędne z uwagi na szczególne potrzeby medyczne pacjenta.
3. Do dnia 1 lipca 2019 r. każde państwo członkowskie opracuje krajowy plan dotyczący środków, jakie zamierza wdrożyć w celu stopniowego ograniczania stosowania amalgamatu stomatologicznego. Państwa członkowskie publicznie udostępniają w Internecie swoje krajowe plany oraz przekazują je Komisji w ciągu miesiąca od ich przyjęcia.
4. Od dnia 1 stycznia 2019 r. podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia zapewniają wyposażenie swoich gabinetów w separatory amalgamatu do celów zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie.
5. Podmioty te zapewniają, aby:
a) separatory amalgamatu wprowadzone do użytku od dnia 1 stycznia 2018 r. zapewniały zatrzymywanie co najmniej 95 % cząstek amalgamatu;
b) od dnia 1 stycznia 2021 r. wszystkie separatory amalgamatu będące w użyciu zapewniały zatrzymywanie cząstek amalgamatu na poziomie określonym w lit. a).
6. Separatory amalgamatu muszą być konserwowane zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić najwyższy wykonalny poziom zatrzymania amalgamatu.
7. Kapsułki i separatory amalgamatu zgodne z normami europejskimi lub z innymi krajowymi lub międzynarodowymi normami zapewniającymi równoważny poziom jakości i zatrzymywania uważa się za spełniające wymogi określone w ust. 1 i 4.
8. Lekarze dentyści zapewniają, aby ich odpadami amalgamatu, w tym również pozostałościami amalgamatu, jego cząstkami, wypełnieniami raz zębami, lub ich częściami, zanieczyszczonymi amalgamatem stomatologicznym, zajmował się i dokonywał ich zbiórki upoważniony do tego zakład lub przedsiębiorstwo specjalizujące się w gospodarowaniu odpadami.
Lekarze dentyści w żadnym przypadku nie mogą uwalniać – bezpośrednio lub pośrednio – takich odpadów amalgamatu do środowiska.”

 

Dokumenty o Prawo Wykonywania Zawodu i staż podyplomowy do 31 lipca 2018 roku

Komisja Rejestru oraz Komisja Kształcenia Medycznego informuje, że składanie dokumentów o Prawo Wykonywania Zawodu oraz na staż podyplomowy trwa do 31 lipca 2018 roku. Rozpatrzenie wniosków o miejsce stażowe odbędzie się 30 sierpnia 2018 roku. Wyniki ukażą się na początku września na stronie internetowej OIL w Gdańsku. Po 15 września 2018 roku  zapraszamy wszystkich stażystów po odbiór PWZ oraz dokumentów na staż podyplomowy.

 

-->